Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen tehtävä on huolehtia puhtaan veden tuotannosta ja jakelusta, viemäriverkoston toiminnasta ja jätevesien puhdistamisesta. Vedenjakeluun tuleva vesi on pohjavettä. Veden kovuus on 2 - 3 dH ja pH on noin 8,2.

Vikailmoitukset ja päivystys 24 h
Puh. 040 061 1219 (ei tekstiviestejä)

Hallinto, laitokset ja verkosto
laitospäällikkö Timo Seppä
Telekuja 4 63300 ALAVUS
Puh. 040 053 4382 tai (06) 2525 1650

Työpalvelutilaukset ja vesimittarihuolto
Puh. 040 061 1219 (ei tekstiviestejä)

Laskutus ja liittymissopimukset

toimistosihteeri Ulla Matikainen
Puh. 040 149 7176

Päivystysnumerot

Vikailmoitukset ja päivystys 24 h
puh. 040 061 1219 (ei tekstiviestejä)