Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen tehtävä on huolehtia puhtaan veden tuotannosta ja jakelusta, viemäriverkoston toiminnasta ja jätevesien puhdistamisesta. 

Veden kovuus on 2 - 3 dH ja pH on noin 8,2. Vedenjakeluun tuleva vesi on pohjavettä.

Katso häiriöt vedenjakelussa

Yhteystiedot

Vikailmoitukset ja päivystys 24 h sekä työtilaukset
puh. 040 061 1219 (ei tekstiviestejä)

Hallinto ja uudet liittymissopimukset
Energia- ja vesihuoltopäällikkö
Timo Seppä
Telekuja 4, 63300 ALAVUS
Puh. 0400 534 382
timo.seppa@alavus.fi

Laskutus, liittymissopimusten muutokset ja vesimittarien lukemat
Toimistosihteeri Ulla Matikainen
Taitotie 1, 63300 ALAVUS
Puh. 040 149 7176
ulla.matikainen@alavus.fi

Työtilaukset ja vesimittarihuolto
Puh. 0400 611 219 (ei tekstiviestejä)
vesihuolto@alavus.fi

Työnjohtaja
Jukka Soukkala
Puh. 0400 879 456

Johtokarttaotteen ja näytön tilaaminen
vesihuolto@alavus.fi
Puh. 0400 611 219 (ei tekstiviestejä)
Johtokarttaote ja näyttö tulee tilata vähintään neljä työpäivää etukäteen.