Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen tehtävä on huolehtia puhtaan veden tuotannosta ja jakelusta, viemäriverkoston toiminnasta ja jätevesien puhdistamisesta. Vedenjakeluun tuleva vesi on pohjavettä. Veden kovuus on 2 - 3 dH ja pH on noin 8,2.

Vikailmoitukset ja päivystys 24 h
Puh. 040 061 1219 (ei tekstiviestejä)

Hallinto, laitokset ja verkosto
laitospäällikkö Timo Seppä
Telekuja 4 63300 ALAVUS
Puh. 040 053 4382

Työpalvelutilaukset ja vesimittarihuolto
Puh. 040 061 1219 (ei tekstiviestejä)

Laskutus ja liittymissopimukset

toimistosihteeri Ulla Matikainen
Puh. 040 149 7176

Päivystysnumerot

Vikailmoitukset ja päivystys 24 h
puh. 040 061 1219 (ei tekstiviestejä)