Alavuden Nuorisovaltuusto

Alavuden nuorisovaltuuston tarkoituksena on edesauttaa nuorten tarpeiden välittymistä päätöksentekoon ja palvelutuotantoon sekä helpottaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toiminnan tavoitteet ja talousarvioehdotuksen kaupunginhallituksen antamia talousarvio-ohjeita noudattaen. Valtuustosta nimetään myös edustaja koulutuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, perusturvalautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan kokouksiin. Valtuusto antaa pyydettäessä ja oma-aloitteisesti lausuntoja ja tekee esityksiä kaupungin luottamushenkilö- ja palvelutuotanto-organisaatiolle. Näkyvimpänä nuorisovaltuuston toimintana voidaan pitää nuorille suunnattuja tilaisuuksia ja erilaisia hankkeita.

Alavuden Nuorisovaltuusto 2022 - 2023

Samuilis Arnas, puheenjohtaja
Keskinen Stiina, sihteeri
Ylinen Jussi, varasihteeri
Kuni Veeti
Siltala Anna, varapuheenjohtaja
Vehkakoski Niilo
Vehkakoski Aino-Kaisa
Kulju Inka
Lindeman Monica
Paajanen Matias

Hallitus
Samuilis Arnas
Keskinen Stiina
Ylinen Jussi

Tiedotustoimikunta:
Kuni Veeti
Samuilis Arnas
Siltala Anna
Keskinen Stiina, tiedotusvastaava / some

Tapahtumatoimikunta:
Kulju Inka
Lindeman Monica
Ylinen Jussi
Vehkakoski Aino-Kaisa, tapahtumavastaava
Vehkakoski Niilo
Paajanen Matias

Lautakuntien Nuva-edustajat
Sivistyslautakunta: Ylinen Jussi varalla Vehkakoski Aino-Kaisa
Tekninen lautakunta: Samuilis Arnas varalla Paajanen Matias
Elinvoimalautakunta: varalla Keskinen Stiina
Ympäristölautakunta: Kulju Inka varalla Lindeman Monica
Nuorten Palvelut- ryhmän edustajat
Keskinen Stiina