Alavuden Nuorisovaltuusto

Alavuden nuorisovaltuuston tarkoituksena on edesauttaa nuorten tarpeiden välittymistä päätöksentekoon ja palvelutuotantoon sekä helpottaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toiminnan tavoitteet ja talousarvioehdotuksen kaupunginhallituksen antamia talousarvio-ohjeita noudattaen. Valtuustosta nimetään myös edustaja koulutuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, perusturvalautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan kokouksiin. Valtuusto antaa pyydettäessä ja oma-aloitteisesti lausuntoja ja tekee esityksiä kaupungin luottamushenkilö- ja palvelutuotanto-organisaatiolle. Näkyvimpänä nuorisovaltuuston toimintana voidaan pitää nuorille suunnattuja tilaisuuksia ja erilaisia hankkeita.

Alavuden Nuorisovaltuusto 2021 - 2022

Samuilis Arnas, puheenjohtaja
Lindeman Melina, varapuheenjohtaja
Vehkakoski Niilo, sihteeri
Altti Sofia
Hautamäki Anni
Heikkilä Teemu
Kahre Vili
Koivisto Sanni
Kuni Veeti
Lyly Anni
Mäkinen Mira-Maria
Nurmi Ida
Paalanen Jenni
Siltala Anna
Vehkakoski Aino-Kaisa

Hallitus
Samuilis Arnas
Lindeman Melina
Vehkakoski Niilo
Vehkakoski Aino-Kaisa
Mäkinen Mira Maria

Tiedotustoimikunta:
Mäkinen Mira Maria, tiedotusvastaava / some
Altti Sofia, tiedotusvastaava / some
Hautamäki Anni, tiedotusvastaava / some
Samuilis Arnas
Nurmi Ida
Siltala Anna

Tapahtumatoimikunta:
Lindeman Melina
Kuni Veeti
Kahre Vili
Koivisto Sanni
Heikkilä Teemu
Vehkakoski Aino-Kaisa, tapahtumavastaava
Vehkakoski Niilo

Lautakuntien Nuva-edustajat
Sivistyslautakunta: Vehkakoski Aino-Kaisa varalla Lindeman Melina
Tekninen lautakunta: Kahre Vili varalla Heikkilä Teemu
Elinvoimalautakunta: Koivisto Sanni varalla Hautamäki Anni
Ympäristölautakunta: Samuilis Arnas varalla Nurmi Ida
Nuorten Palvelut- ryhmän edustajat
Altti Sofia varalla Mira Maria Mäkinen