Alavuden Nuorisovaltuusto

Alavuden nuorisovaltuuston tarkoituksena on edesauttaa nuorten tarpeiden välittymistä päätöksentekoon ja palvelutuotantoon sekä helpottaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toiminnan tavoitteet ja talousarvioehdotuksen kaupunginhallituksen antamia talousarvio-ohjeita noudattaen. Valtuustosta nimetään myös edustaja koulutuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, perusturvalautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan kokouksiin. Valtuusto antaa pyydettäessä ja oma-aloitteisesti lausuntoja ja tekee esityksiä kaupungin luottamushenkilö- ja palvelutuotanto-organisaatiolle. Näkyvimpänä nuorisovaltuuston toimintana voidaan pitää nuorille suunnattuja tilaisuuksia ja erilaisia hankkeita.

Nuorisovaltuusto 2017 - 2019

Laitila Hanna, puheenjohtaja
Körkkö Santtu, sihteeri
Majamaa Maria, varapuheenjohtaja
Körkkö Santtu, rahastonhoitaja

Linna Mikko
Vehkakoski Aino-Kaisa
Matinaho Henna
Taipalus Toni
Nieminen Veera
Anttila Joonas
Soukkala Aino
Rapo Viivi
Nurmi Ida

Hallitus
Laitila Hanna
Körkkö Santtu
Majamaa Maria
Nurmi Perttu

Tiedotusvastaava:
Nurmi Perttu

Tapahtumavastaava:
Körkkö Santtu

Lautakuntien Nuva-edustajat
Sivistyslautakunta: Anttila Joonas, varalla Laitila Hanna
Tekninen lautakunta: Linna Mikko, varalla Laitila Hanna
Hyvinvointilautakunta: Aino Soukkala, varalla Aino-Kaisa Vehkakoski
Ympäristölautakunta: Majamaa Maria, varalla Taipalus Toni

Nuorten Palvelut- ryhmän edustajat
Matinaho Henna, varalla Soukkala Aino

Alavuden nuorisovaltuuston edustaja Nuva Ry:ssä
Nieminen Veera.

Tapahtumatoimikunta; Linna Mikko, Laitila Hanna, Vehkakoski Aino-Kaisa, Taipalus Toni, Nieminen Veera, Soukkala Aino ja Körkkö Santtu

Tiedotustoimikunta; Nurmi Ida, Rapo Viivi, Matinaho Henna, Anttila Joonas, Majamaa Maria ja Nurmi Perttu.