Alavuden Nuorisovaltuusto

Alavuden nuorisovaltuuston tarkoituksena on edesauttaa nuorten tarpeiden välittymistä päätöksentekoon ja palvelutuotantoon sekä helpottaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toiminnan tavoitteet ja talousarvioehdotuksen kaupunginhallituksen antamia talousarvio-ohjeita noudattaen. Valtuustosta nimetään myös edustaja koulutuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, perusturvalautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan kokouksiin. Valtuusto antaa pyydettäessä ja oma-aloitteisesti lausuntoja ja tekee esityksiä kaupungin luottamushenkilö- ja palvelutuotanto-organisaatiolle. Näkyvimpänä nuorisovaltuuston toimintana voidaan pitää nuorille suunnattuja tilaisuuksia ja erilaisia hankkeita.

Nuorisovaltuusto 2019 - 2020

Laitila Hanna, puheenjohtaja
Kahre, Eeti sihteeri
Nurmi, Ida varapuheenjohtaja
Meri-Tuuli Kumpunen
Majaniemi Helmi
Peltokoski Jonna
Samuilis Arnas
Soukkala Aino
Taipalus Toni
Vehkakoski Aino-Kaisa
Vehkakoski Niilo
Yritys Sonja

Hallitus
Laitila Hanna
Eeti Kahre
Nurmi Ida
Soukkala Aino

Tiedotusvastaava:
Nurmi Ida
Soukkala Aino

Tapahtumavastaava:
Laitila Hanna

Lautakuntien Nuva-edustajat
Sivistyslautakunta: Laitila Hanna, varalla Nurmi Ida
Tekninen lautakunta: Kahre Eeti, varalla Vehkakoski Niilo
Hyvinvointilautakunta: Samuilis Arnas, varalla Kumpunen Meri-Tuuli
Ympäristölautakunta: Nurmi Ida, varalla Vehkakoski Aino-Kaisa

Nuorten Palvelut- ryhmän edustajat
Peltokoski Jonna, varalla Kumpunen Meri-Tuuli

Tapahtumatoimikunta; 
Laitila Hanna
Kahre Eeti
Taipalus Toni
Vehkakoski Aino-Kaisa
Vehkakoski Niilo

Tiedotustoimikunta;
Nurmi Ida
Kumpunen Meri-Tuuli
Majaniemi Helmi
Peltokoski Jonna
Samuilis Arnas
Soukkala Aino
Yritys Sonja