Ikäihmisten neuvosto

Alavuden kaupungin ikäihmisten neuvoston tarkoituksena on edesauttaa ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä tarpeiden välit-tymistä kaupungin päätöksentekoon ja palvelutuotantoon sekä helpottaa ikäihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Ikäihmisten neu-vosto on kaupungin ja sen alueella asuvien ikäihmisten ja siellä toimivien vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaelin.

Jäsenet ja varajäsenet:
Palomäki Sirkka-Liisa Huhtala Eeva       Eläkeliitto Alavuden yhdistys ry
Vehkamäki Hilkka        Huhtala Eeva Eläkeliitto Alavuden yhdistys ry
Sorila Ritva Kallio Pirkko Eläkeliitto Töysän yhdistys ry
Vainionpää Erkki Ahtola Olli Eläkeliitto Töysän yhdistys ry
Pukki Juho Vainionpää Veikko Alavuden Eläkkeensaajat ry
Haapamäki Ritva Haapala Rauno Alavuden Kristillinen Eläkeyhdistys ry
Piippo Raija Pukki Katri Alavuden kansalliset Seniorit ry
Ala-Salmi Reima Mähönen Jussi Alavuden Sotaveteraanit ry
Ilomäki Kaisa Olavi Kalliovaara Alavuden Senioriopettajat ry
Pajarinen Paula Asunmaa Sirpa Alavuden Vanhain Palvelutalo ry
Rinta-Pollari Ritva Kankaanpää Aune Töysän Vanhustenyhdistys ry
Katajamäki Anu Rajala Birgitta Alavuden Kaupunki