Pahajoen kosteikko

Pahajoen luontokohde

Alavudella on hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet elää, liikkua ja harrastaa, niin sisätiloissa kuin ulkonakin. Ihmisten terveyden edistämiseen vaikuttaa koko fyysinen elinympäristö.

Ympäristö on osa terveyttä. Elinympäristö luo puitteet ihmisen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle terveydelle. Elinympäristön tulee tukea ihmisen terveyttä ja tarjota paikkoja virkistäytymiselle ja elpymiselle. Terveyttä ja elinvoimaa tukeva ympäristö voi esimerkiksi olla virikkeellinen, esteettinen ja tuttu. Ympäristöstä voi myös olla yhteys luontoon tai alueen tai esimerkiksi rakennuksen historiaan.

Alavudenjärveä ja sen elinympäristöä on kunnostettu aktiivisesti vuonna 2015 ideoidun, Leader-ryhmän Kuudestaan ry:n ja Alavuden kaupungin osarahoittaman, 2016 alkaneen Rantojen virkistyskäytön lisääminen osana keskustan kehittämistä-hankkeen avulla. Tämä hanke mahdollisti alustan lähteä hakemaan kansalaisten toivomia investointihankkeita, joilla on lisätty virkistyskäyttöä Alavudenjärven lähiympäristöön, kuten laitureita, huvimajoja, terassilaitureita, kanootteja, soutuveneitä, sup-lautoja, rantapuiston kunnostusta sekä Lasikodan eli laavu-näkötorniyhdistelmärakennuksen.

Pahajoen ”laaksoon” on muodostunut mielenkiintoinen luontokohde kosteikoineen, havainnepolkuineen, siltoineen sekä laavuineen. Pahajoen ympäristöön on täydentymässä Linnunpönttöpuiston viereen rakentuvalle Pörriäispuistoon havainnepolku.

Alavudenjärven kunnostus kosteikkoineen on luonut useita uusia virkistäytymiskohteita. Pahajoki Hyväksi - hanke on uusin käynnistynyt hanke, jossa tarkastellaan, suunnitellaan ja toteutetaan kunnostus- ja virkistystoimintaan liittyviä toimia seuraavien vuosien 2021 – 2025 aikana. Nämä toimet on mahdollistanut Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Alavuden kaupungin yhteistyö ja rahoitus. Ilman kansalaisten vireää innostusta ja aloitteellisuutta sekä rahoittajien yhteistahoa, näitä asioita ei todennäköisesti olisi voitu toteuttaa.

Syksyllä 2021 on tarkoitus vielä täydentää Alavudenjärvi hankkeen toimia mm. järviniitolla, nuottauksella ja vesikasvustojen juuriston poistoilla Tusansaaren itäpuolen matalikolla. Pahajoki Hyväksi hankkeen käytännön maastotoimet alkaa syys- lokakuussa bioreaktoreiden rakennustoimenpiteillä viidessä eri kohteessa.

Linkit

Pahajoen luontokohteeseen liittyvän Pahajoki hyväksi hankkeen hankesivusto