Alavuden kaupungin

avustukset ja stipendit 2022

 
Kevään avustusten haku on päättynyt!

Teknisen lautakunnan Yksityistieavustus 2022

Hakuaika 1.2. - 31.3.2022

Alavuden kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea avustusta kaupungin talousarviossa vuodelle 2022 teiden kunnossapidon avustamiseen myönnetystä määrärahasta. Avustusta voidaan myöntää tielle, jonka vaikutuspiirissä on asutusta, ja josta matka yleiselle tielle tai toiselle avustusta saavalle tielle on vähintään 500 m.

Hakemukset tulee lähettää 31.3.2022 klo 15.00 mennessä. Paperisia hakemuksia saa kaupunginviraston neuvonnasta. Myös paperiset hakemukset on oltava perillä kaupungin neuvonnassa (Torikatu 4) tai osoitteella Alavuden kaupunki, Tekninen lautakunta, Torikatu 4, 63300 ALAVUS viimeistään 31.3.2022 klo 15.

Linkki sähköiseen hakemuslomakkeeseen on auki vain hakuaikana.

Lisätietoja saa teknisestä toimistosta; Timo Kiviniemi puh. 0400 727 325.

Lomake

Sähköinen hakemus
Tulostettava hakemus (pdf)Elinvoimalautakunnan toiminta-avustukset 2022

Haku maaliskuussa 1. - 31.3.2022

Elinvoimapalvelut tukee alavutelaisia seura- ja järjestötoimintaa myöntämällä avustuksia urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille sekä harrastusryhmille vuonna 2022.

1) Toiminta-avustukset (kulttuuri ja liikunta)
Hakemukseen on liitettävä kuluvan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma sekä edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus tilintarkastajien lausunnolla sekä yhdistysrekisteriote.
2) Arvo Aution rahasto, kulttuuri
Rahastosta myönnetään avustuksia alle 25 v. nuorille soittovälineiden hankintaan ja koulutukseen (ei lukukausimaksuihin).
3) Einari Salmen -rahaston kohdeavustus 
Paikallisten vanhusten ja vammaisryhmien sekä lasten toimintaan. Erityisesti rahastosta halutaan tukea pitkäkestoisempaa toimintaa yksittäisten tapahtumien sijaan. Jakoperusteena on järjestön varallisuus, jäsenmäärä ja avustuksen todellinen tarve.

Hakemuksessa hakijan tulee esittää suunnitelma avustuksen käytöstä, arvioitu toimintaan osallistuvien määrä ja arvio kustannuksista. Tarkemmat ohjeet löytyvät oikealta Elinvoimalautakunnan avustusohjeet-linkistä.

Hakemukset tulee lähettää 31.3.2022 klo 15.00 mennessä. Paperisia hakemuksia saa kaupunginviraston neuvonnasta. Myös paperiset hakemukset on oltava perillä kaupungin neuvonnassa (Torikatu 4) tai osoitteella Alavuden kaupunki, Elinvoimalautakunta, Torikatu 4, 63300 ALAVUS viimeistään 31.3.2022 klo 15.

Linkki sähköiseen hakemuslomakkeeseen on auki vain hakuaikana.

Lisätietoja;
Kulttuuri, Arvo Autio ja Einari Salmi 
vapaa-aikasihteeri Anu Katajamäki 040 573 4912, etunimi.sukunimi@alavus.fi

Liikunta
Liikuntapalvelupäällikkö Leena Mäki-Fossi 044 550 2057, etunimi.sukunimi@alavus.fi

Lomakeet;

Kulttuuri, Arvo Aution kulttuuriavustus, Einari Salmi

 • Sähköinen hakemus
 • Tulostettava hakulomake

Liikunta

 • Sähköinen hakemus
 • Tulostettava pdf-lomake

Ympäristölautakunnan toiminta-avustus

Hakuaika maaliskuussa 1.-31.3.2022

Alavuden kaupungin ympäristölautakunta julistaa haettavaksi toiminta-avustukset vesistöjen kunnostamiseen sekä muuhun ympäristönsuojelu-työhön. Avustusta ei ole tarkoitettu yritysten eikä yksityisten henkilöiden hankkeisiin eikä kalanpoikasten istutuksiin.

Hakemukset tulee lähettää 31.3.2022 klo 15.00 mennessä tai kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 31.3.2022 klo 15 mennessä osoitteeseen Alavuden kaupunki, Ympäristölautakunta, Torikatu 4, 63300 ALAVUS.

Linkki sähköiseen hakemukseen on avoinna vain hakuaikana.

Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, puh. 040 0012129.

Lomake

 • Ympäristölautakunnan sähköinen hakemuslomake
 • Ympäristölautakunnan hakemuslomake (pdf)

 


 

Sivistyslautakunnan avustukset

Haku 1.3. - 31.3.2022

 

Arvo Aution opiskelijastipendi

Arvo Aution stipendirahastosta jaetaan vuosittain keväällä stipendejä erilaisissa toisen asteen tai sitä vastaavissa kouluissa tai opistoissa tai korkeakouluissa opiskeleville alavutelaisille (kotikunta 31.3.2022 Alavus). Haku ei kuitenkaan koske Alavuden lukiossa opiskelevia. Jaettava summa on 5600 euroa.

Opinnoissa hyvin menestyminen on stipendin myöntämisen yleinen edellytys. Stipendillä tuetaan ja kannustetaan opiskeluissa edistymistä. Stipendiä ei yleensä myönnetä peräkkäisinä vuosina, mutta lautakunnalla on mahdollisuus käyttää asiassa harkintavaltaa. Stipendijakopäätös tehdään hakijan hakemuksessaan antamien tietojen perusteella. Eri ammattialojen opiskelijoita ei panna keskenään paremmuusjärjestykseen. Hakemuksista riippuen voidaan eri vuosina painottaa yleisten edellytysten lisäksi eri asioita, esim. opiskelua ulkomailla.

Liitä hakemukseen mukaan opintosuoritusote.

Toiminta-avustus nuorisotyö

Avustus on suunnattu alle 29 -vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Avustuskelpoisia ovat rekisteröidyt alavutelaiset yhdistykset ja seutukunnalliset yhdistykset, joilla on toimintaa paikkakunnalla sekä yksityishenkilöt, joiden kotipaikka on Alavus, sekä vapaat toimintaryhmät ja harrastusryhmät. 

Hakemuksesta tulee ilmetä

 • yhdistyksen nimi ja osoite
 • rekisteröimisvuosi
 • jäsenmäärä (alle 29-vuotiaiden jäsenten määrä)

Tarvittavat Liitteet:

 • yhdistyksen säännöt ja nimenkirjoittajat, silloin kun niihin on tullut muutoksia tai kyseessä on uusi hakija
 • edellisen vuoden toimintakertomus
 • tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta
 • talousarvio ja toimintasuunnitelma avustusta haettavalle kaudelle
 • yhdistyksen muualta saamat tai haettavat avustukset

Arvo Aution rahasto, nuorisotyö

Arvo Aution stipendiä voivat hakea 7-24-vuotiaat nuoret.
Järjestöjen ja ryhmien kohdalla stipendi on suunnattu kansainväliseen toimintaan sekä matka- ja leiriavustuksiin.

 • Järjestöjen ja ryhmien on liitettävä hakemukseen matkojen ja leirien kustannusarvio sekä ohjelma. 

Hakemukset kaikkiin hakuihin tulee lähettää 31.3.2022 mennessä. Kirjalliset hakemukset toimitetaan osoitteella Alavuden kaupunki, Sivistyslautakunta, Torikatu 4, 63300 Alavus 31.3.2022 klo 15 mennessä.

Alla oleva linkit sähköisiin hakemuksiin ovat auki vain hakuaikana. Myöhästyneenä saapuneet hakemukset hylätään.

Lisätietoja antavat opiskelijastipendihakemuksesta hallintosihteeri Minna Rantanen puh. 044 550 2924 ja vs. sivistysjohtaja Mika Vihma puh. 044 550 2585 sekä nuorisoavustuksista nuorisosihteeri Mervi Rintamäki 040 530 0046, etunimi.sukunimi@alavus.fi.

Lomakkeet:

 • Arvo Aution sähköinen opiskelijastipendihakemus
 • Arvo Autio nuorisotyö sähköinen stipendihakemus
 • Toiminta-avustus, nuorisotyöhön, sähköinen hakemus
 • Tulostettava Arvo Aution stipendihakemus 
 • Tulostettava Arvo Aution nuorisotyön stipendihakemus
 • Tulostettava hakulomake toiminta-avustus, nuorisotyöhönAntiikkikauppias Gunnar Järvimäki -säätiön stipendit

Säätiön hallitus julistaa haettavaksi stipendit alavutelaisille tai täällä vaikuttaneille tai sukujuuret Alavudella omaaville taiteen opiskelijoille jotka opiskelevat yliopistossa tai muissa taidealan oppilaitoksissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Hakemuksessa tulee ilmetä oppilaitos, opintosuoritukset, mainita opiskeluun liittyvistä tulevaisuuden suunnitelmista sekä stipendin käyttötarkoitus.

Sähköinen hakemus alla olevasta linkistä (linkki auki vain hakuaikana) tai kirjallinen hakemus liitteineen lähetetään säätiölle 31.3. klo 15 mennessä Gunnar Järvimäen säätiö, Anu Katajamäki, Torikatu 4, 63300 Alavus.

Lisätietoja säätiön asiamieheltä Anu Katajamäki, puh. 040 573 4912 tai etunimi.sukunimi@alavus.fi.

Lomake (sähköinen hakulomake on auki vain hakuaikana 1.-31.3.)

 • Gunnar Järvimäen stipendien sähköinen hakulomake
 • Gunnar Järvimäen stipendien hakulomake (pdf)

 


 


Syksyllä 2022 haussa olevat avustukset

Arvo Aution Stipendirahaston URHEILIJA-stipendit v. 2022
Haku 1. - 30.11.2022

Alavuden kaupunginhallituksen hoitamasta korkorahastosta jaetaan elinvoimalautakunnan päätöksellä v. 2021 tuotosta stipendejä Alavudella kirjoilla oleville uraansa jatkaville urheilijoille

Hakijan tulee edustaa Alavudelle rekisteröityä urheiluseuraa, mikäli laji on alavutelaisen seuran ohjelmassa. Mikäli lajia ei Alavudella harrasteta tai hakijan henkilökohtainen taso on niin korkea, on muun kuin alavutelaisen seuran edustaminen hyväksyttävää. Stipendiä voivat hakea 16 - 24 v. urheilijat eli 1998 - 2006 syntyneet. Stipendit ovat henkilökohtaisia ja niitä on jokaisen urheilijan haettava itse.

______________________________________________
Hakemuslomakkeet voi tulostaa tai noutaa kaupungin neuvonnasta. Hakemukset liitteineen jätetään kaupungin neuvontaan tai postitetaan os. Alavuden kaupunki, Elinvoimalautakunta, Torikatu 4 , 63300 ALAVUS, tiistaina 30.11.2021 klo 15.00 mennessä tai lähetään sähköisesti osoitteeseen info@alavus.fi. Sähköinen hakulomake on auki vain hakuaikana.

Lisätietoja Liikuntapalvelupäällikkö Leena Mäki-Fossi 044 550 2057, etunimi.sukunimi@alavus.fi.

Muualle jätettyjä, myöhästyneitä tai muuten puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Nuorison kohdeavustus v. 2022
Haku 1. - 30.11.2022

Myönnetään kertaluontoisen tapahtuman ja toiminnan järjestämiseen, uusien työmuotojen kokeilemiseen, matkakustannuksiin ja äänitteiden tuottamiseen.

Avustus haetaan avustushakemuksella. Rekisteröimättömän yhdistyksen tai toimintaryhmän osalta hakemuksesta on ilmettävä täysi-ikäisen toimivan jäsenen nimi ja osoite.

Kohdeavustukset maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan, jotka avustuksen saajan on viipymättä kulujen toteutumisen jälkeen toimitettava maksajalle.

Hakemuslomakkeet voi tulostaa www.alavus.fi tai noutaa kaupungin neuvonnasta. Hakemukset liitteineen jätetään kaupungin neuvontaan tai postitetaan osoitteeseen Alavuden kaupunki, Sivistyslautakunta, Torikatu 4 , 63300 ALAVUS, tiistaina 30.11.2021 klo 15.00 mennessä tai lähetään sähköisesti osoitteeseen info@alavus.fi.

Lisätietoja: Nuorisosihteeri Mervi Rintamäki 040 530 0046, etunimi.sukunimi@alavus.fi.

Muualle jätettyjä, myöhästyneitä tai muuten puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

_____________________________________________________________________

 

Lisätietoa:

Elinvoimalautakunnan toiminta-avustukset:

Elinvoimalautakunnan avustusohjeet