Alavuden kaupungin

avustukset ja stipendit 2024

KEVÄT 2024


Teknisen lautakunnan
Yksityistieavustus 2024

Hakuaika 1.2. - 2.4.2024 klo 15 mennessä.

Alavuden kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea avustusta kaupungin talousarviossa vuodelle 2024 teiden kunnossapidon avustamiseen myönnetystä määrärahasta. Avustusta voidaan myöntää tielle, jonka vaikutuspiirissä on asutusta, ja josta matka yleiselle tielle tai toiselle avustusta saavalle tielle on vähintään 500 m.

 • Hakemukset tulee lähettää 2.4.2024 klo 15.00 mennessä!
 • Linkki sähköiseen hakemuslomakkeeseen on auki vain hakuaikana 1.2.-2.4.2024 klo 15.
 • Kirjallisia hakemuslomakkeita saa kaupunginviraston neuvonnasta. 
 • Myös kirjalliset hakemukset on oltava perillä toimitettuna kaupungin neuvontaan (Torikatu 1) tai postitettuna osoitteella Alavuden kaupunki, Tekninen lautakunta, Torikatu 1, 63300 ALAVUS viimeistään 2.4.2024 klo 15.
 • Lisätietoja saa teknisestä toimistosta; Timo Kiviniemi puh. 0400 727 325.
 • Hakulomakkeet
 • Sähköinen hakemus (Hakuaika on päättynyt.)
 • Tulostettava hakemus (pdf) Hakuaika on päättynyt 2.4.2024 klo 15.

 

Ympäristölautakunnan
toiminta-avustus 2024

 

Hakuaika 1.3- 2.4.2024

Alavuden kaupungin ympäristölautakunta julistaa haettavaksi toiminta-avustukset vesistöjen kunnostamiseen sekä muuhun ympäristönsuojelu-työhön. Avustusta ei ole tarkoitettu yritysten eikä yksityisten henkilöiden hankkeisiin eikä kalanpoikasten istutuksiin.

 • Hakemukset tulee lähettää 1.3- 2.4.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Linkki sähköiseen hakemukseen on avoinna vain hakuaikana 1.3- 2.4.2024 klo 15.
 • Kirjallisia hakemuslomakkeita saa kaupunginviraston neuvonnasta.
 • Myös kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 2.4.2024 klo 15 mennessä osoitteeseen Alavuden kaupunki, Ympäristölautakunta, Torikatu 1, 63300 ALAVUS.
 • Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, puh. 040 0012129.

Hakulomakkeet


Elinvoimalautakunnan
toiminta-avustukset 2024

Haku 1.3- 2.4.2024

Elinvoimapalvelut tukee alavutelaisia seura- ja järjestötoimintaa myöntämällä avustuksia urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille sekä harrastusryhmille vuonna 2024.

1) Toiminta-avustukset (kulttuuri ja liikunta)
Hakemukseen on liitettävä kuluvan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma sekä edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus tilintarkastajien lausunnolla sekä yhdistysrekisteriote. 
2) Tapahtuma-avustus
Yhteisöt voivat hakea kaupungilta tukea ja yhteistyötä erityyppisten tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumia ovat esimerkiksi konsertit ja muut kulttuuritapahtumat sekä liikunta- ja urheilutapahtumat.
3) Arvo Aution rahasto, kulttuuri
Rahastosta myönnetään avustuksia alle 25 v. nuorille soittovälineiden hankintaan ja koulutukseen (ei lukukausimaksuihin).
4) Einari Salmen -rahaston kohdeavustus
Paikallisten vanhusten ja vammaisryhmien sekä lasten toimintaan. Erityisesti rahastosta halutaan tukea pitkäkestoisempaa toimintaa yksittäisten tapahtumien sijaan. Jakoperusteena on järjestön varallisuus, jäsenmäärä ja avustuksen todellinen tarve.

HAKEMINEN

 • Hakemuksessa hakijan tulee esittää suunnitelma avustuksen käytöstä, arvioitu toimintaan osallistuvien määrä ja arvio kustannuksista. 
 • Hakemukset tulee lähettää 2.4.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Kirjallisia hakemuksia saa kaupungin neuvonnasta. Myös kirjalliset hakemukset on oltava perillä kaupungin neuvonnassa (Torikatu 1) tai osoitteella Alavuden kaupunki, Elinvoimalautakunta, Torikatu 1, 63300 ALAVUS viimeistään 2.4.2024 klo 15.
 • Linkki sähköiseen hakemuslomakkeeseen on auki vain hakuaikana.
 • Lisätietoja Kulttuuri-, Tapahtuma-, Arvo Autio- ja Einari Salmi-avustuksiin: vapaa-aikasihteeri Anu Katajamäki 040 573 4912, etunimi.sukunimi@alavus.fi 
 • Lisätietoja Liikunta-avustus liikuntapalvelupäällikkö Leena Smolander 044 550 2057, etunimi.sukunimi@alavus.fi

Hakulomakkeet


Antiikkikauppias Gunnar Järvimäki -säätiön stipendit

Hakuaika 1.3- 2.4.2024 klo 15 mennessä.

Säätiön hallitus julistaa haettavaksi stipendit alavutelaisille tai täällä vaikuttaneille tai sukujuuret Alavudella omaaville taiteen opiskelijoille jotka opiskelevat yliopistossa tai muissa taidealan oppilaitoksissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Hakemuksessa tulee ilmetä oppilaitos, opintosuoritukset, mainita opiskeluun liittyvistä tulevaisuuden suunnitelmista sekä stipendin käyttötarkoitus.

HAKEMINEN

 • Sähköinen hakemus löytyy alla olevasta linkistä (linkki auki vain hakuaikana) tai kirjallinen hakemus liitteineen lähetetään säätiölle 2.4.2024. klo 15 mennessä osoiteella Gunnar Järvimäen säätiö, Anu Katajamäki, Torikatu 1, 63300 Alavus.
 • Lisätietoja säätiön asiamieheltä Anu Katajamäki, puh. 040 573 4912 tai etunimi.sukunimi@alavus.fi.
 • Sähköinen hakulomake on auki vain hakuaikana 1.3- 2.4.2024 klo 15 saakka.

Hakulomakkeet: 


Sivistyslautakunnan avustukset

Haku 1.3.2024 - 2.4.2024

 
Arvo Aution opiskelijastipendi

Arvo Aution stipendirahastosta jaetaan vuosittain keväällä stipendejä erilaisissa toisen asteen tai sitä vastaavissa kouluissa tai opistoissa tai korkeakouluissa opiskeleville alavutelaisille (kotikunta 2.4.2024 Alavus). Haku ei kuitenkaan koske Alavuden lukiossa opiskelevia. Jaettava summa on 2 800 euroa.

Opinnoissa hyvin menestyminen on stipendin myöntämisen yleinen edellytys. Stipendillä tuetaan ja kannustetaan opiskeluissa edistymistä. Stipendiä ei yleensä myönnetä peräkkäisinä vuosina, mutta lautakunnalla on mahdollisuus käyttää asiassa harkintavaltaa. Stipendijakopäätös tehdään hakijan hakemuksessaan antamien tietojen perusteella. Eri ammattialojen opiskelijoita ei panna keskenään paremmuusjärjestykseen. Hakemuksista riippuen voidaan eri vuosina painottaa yleisten edellytysten lisäksi eri asioita, esim. opiskelua ulkomailla.

Liitä hakemukseen mukaan opintosuoritusote.

Toiminta-avustus nuorisotyö

Avustus on suunnattu alle 29 -vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Avustuskelpoisia ovat rekisteröidyt alavutelaiset yhdistykset ja seutukunnalliset yhdistykset, joilla on toimintaa paikkakunnalla sekä yksityishenkilöt, joiden kotipaikka on Alavus, sekä vapaat toimintaryhmät ja harrastusryhmät. 

Hakemuksesta tulee ilmetä

 • yhdistyksen nimi ja osoite
 • rekisteröimisvuosi
 • jäsenmäärä (alle 29-vuotiaiden jäsenten määrä)

Tarvittavat Liitteet:

 • yhdistyksen säännöt ja nimenkirjoittajat, silloin kun niihin on tullut muutoksia tai kyseessä on uusi hakija
 • edellisen vuoden toimintakertomus
 • tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta
 • talousarvio ja toimintasuunnitelma avustusta haettavalle kaudelle
 • yhdistyksen muualta saamat tai haettavat avustukset

Arvo Aution rahasto, nuorisotyö

Arvo Aution nuorisoavustusta voivat hakea 7-24-vuotiaat nuoret.
Järjestöjen ja ryhmien kohdalla nuorisoavustus on suunnattu kansainväliseen toimintaan sekä matka- ja leiriavustuksiin.

 • Järjestöjen ja ryhmien on liitettävä hakemukseen matkojen ja leirien kustannusarvio sekä ohjelma. 

Hakemukset kaikkiin hakuihin tulee lähettää 2.4.2024 mennessä. Kirjalliset hakemukset toimitetaan osoitteella Alavuden kaupunki, Sivistyslautakunta, Torikatu 1, 63300 Alavus 2.4.2024 klo 15 mennessä.

Alla oleva linkit sähköisiin hakemuksiin ovat auki vain hakuaikana. Myöhästyneenä saapuneet hakemukset hylätään.

Lisätietoja antavat opiskelijastipendihakemuksesta hallintosihteeri Minna Rantanen puh. 044 550 2924 ja sivistysjohtaja Pauliina Niemi puh. 044 550 2585 sekä nuorisoavustuksista nuorisotyön koordinaattori Joni Puntala puh. 050 307 5381, etunimi.sukunimi@alavus.fi.

Hakulomakkeet:
Menneet haut:

SYKSY 2023
Arvo Aution rahaston urheilija-stipendi v. 2023
Hakuaika 1.-30.11.2023

Alavuden kaupunginhallituksen hoitamasta korkorahastosta jaetaan elinvoimalautakunnan päätöksellä v. 2022 tuotosta stipendejä Alavudella kirjoilla oleville uraansa jatkaville urheilijoille.

Hakijan tulee edustaa Alavudelle rekisteröityä urheiluseuraa, mikäli laji on alavutelaisen seuran ohjelmassa. Mikäli lajia ei Alavudella harrasteta tai hakijan henkilökohtainen taso on niin korkea, on muun kuin alavutelaisen seuran edustaminen hyväksyttävää.

Stipendiä voivat hakea 16 - 24 v. urheilijat eli 1999-2007 syntyneet.
Stipendit ovat henkilökohtaisia ja niitä on jokaisen urheilijan haettava itse.
Sähköinen hakulomake on auki vain hakuaikana 1.-30.11.2023.
Hakemuslomakkeen voi myös tulostaa verkkosivulta tai noutaa kaupungin neuvonnasta. Hakemuksen voi tällöin liitteineen lähettää sähköpostiin: info@alavus.fi tai toimittaa kaupungin neuvontaan tai postittaa osoitteella Alavuden kaupunki, Elinvoimalautakunta, Torikatu 1, 63300 ALAVUS 31.10.2023 klo 15 mennessä.
Hakemukset tulee lähettää 30.11.2023 klo 15 mennessä. Muualle jätettyjä, myöhästyneitä tai muuten puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
Täytäthän hakemuksen huolellisesti ja selkeästi.
Lisätietoja liikunta- ja hyvinvointipäällikkö Leena Smolander 044 550 2057, etunimi.sukunimi@alavus.fi.

Hakulomakkeet:

Tulostettava hakemus (pdf) Arvo Autio, liikunta urheilijastipendi 2023
Sähköinen hakemus Arvo Autio, liikunta urheilijastipendi (linkki avoinna 1.-30.11.2023)

Lisätietoa:

Elinvoimalautakunnan toiminta-avustukset:

Elinvoimalautakunnan avustusohjeet (linkki aukeaa pdf-tiedostoon)

UUSI Tapahtuma-avustus  lisätietoja (linkki aukeaa Lisätietoja-sivulle)