Tutkimuslupahakemus

Tutkimus
Tutkimuksen taso *Käsitelläänkö tutkimuksessa henkilötietoja? *
Tutkimuksessa käsitellään


Sitoudun siihen, etten käytä saamiani tietoja tutkittavan tai hänen läheistensä vahingoksi tai halventamiseksi tai sellaisten etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus. En luovuta saamiani henkilötietoja sivullisille enkä käytä niitä muuhun tarkoitukseen, kuin mihin tutkimuslupa on myönnetty.