Maasto- ja vesiliikenne

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa tai jäällä on haettava ympäristölautakunnan lupa.

Tilapäiseen tapahtumaan tarvitaan vain ympäristönsuojelulain 60 § mukainen ilmoitus, joka tehdään vähintään 30 päivää aikaisemmin. Vesi- ja maastoliikennettä koskevat rajoitus- tai kieltoesitykset käsittelee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Maasto- sekä vesiliikennelain mukaiset kieltoalueet Alavudella:

Alavudenjärvi ja Vähäjärvi sekä jokialue välissä 10.11.2010

Nopeusrajoitus 9 km /h, kielto ei koske maa- ja metsätalouden ja muutoin työnteon tai asunnon sijainnin vuoksi, virka-, sairaankuljetus- ja pelastustehtävissä tai muusta vastaavasta välttämättömästä syystä tarpeellista moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöä eikä myöskään puolustusvoimien toimintaa.

Eteläinen Edesjärvi 1.4.1991

Tehorajoitus maks. 10 hv, kielto ei koske maa- ja metsätalouden ja muutoin työnteon tai asunnon sijainnin vuoksi, virka-, sairaankuljetus- ja pelastustehtävissä tai muusta vastaavasta välttämättömästä syystä tarpeellista moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöä eikä myöskään puolustusvoimien toimintaa.

Jääskänjärvi 1.7.2000

Tehorajoitus maks. 5 hv, kielto ja rajoitus ei koske virka, sairaankuljetus- ja pelastustehtävissä tai muussa vastaavasta välttämättömästä syystä sekä puolustuslaitoksen toiminnassa tarpeellista moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöä.

Kattelusjärvi 1.5.1983

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla. Kielto ei koske maa- ja metsätalouden ja muutoin työnteon tai asunnon sijainnin vuoksi, virka-, sairaankuljetus- ja pelastustehtävissä tai muusta vastaavasta välttämättömästä syystä tarpeellista moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöä eikä myöskään puolustusvoimien toimintaa.

Kontolampi 1.4.1991

Tehorajoitus maks. 10 hv, kielto ei koske maa- ja metsätalouden ja muutoin työnteon tai asunnon sijainnin vuoksi, virka-, sairaankuljetus- ja pelastustehtävissä tai muusta vastaavasta välttämättömästä syystä tarpeellista moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöä eikä myöskään puolustusvoimien toimintaa.

Kuorasjärvi 20.12.1993 ja 23.10.1991

Vesiskoottereiden käyttö kielletty koko järvellä ja moottoriveneiden ja muiden koneellisten vesikulkuneuvojen käytön kieltäminen Kuorasjärven Myllylahdella. Kielto ei koske työnteon tai asunnon sijainnin vuoksi tarpeellista moottoriveneen käyttöä. Virka-, sairaankuljetus- ja pelastustoimien suorittamiseksi sekä muusta vastaavasta syystä välttämätön moottoriveneen käyttö sekä puolustusvoimien toiminta on sallittu kiellosta huolimatta.

Kuotesjärvi 15.7.2002

Tehorajoitus maks. 5 hv, kielto ja rajoitus ei koske virka, sairaankuljetus- ja pelastustehtävissä tai muussa vastaavasta välttämättömästä syystä sekä puolustuslaitoksen toiminnassa tarpeellista moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöä.

Miekkajärvi 15.6.2016

Tehorajoitus maks. 5 hv, kielto ei koske virka-, sairaankuljetus- ja pelastustoiminnan suorittamiseksi tai muusta vastaavasta syystä välttämätöntä vesikulkuneuvolla liikkumista, sama koskee puolustusvoimain toimintaa.

Osmanjärvi 15.9.2001

Tehorajoitus maks. 5 hv, kielto ja rajoitus ei koske virka, sairaankuljetus- ja pelastustehtävissä tai muussa vastaavasta välttämättömästä syystä sekä puolustuslaitoksen toiminnassa tarpeellista moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöä.

Pohjoinen Edesjärvi 1.10.1992

Tehorajoitus maks. 10 hv, kielto ei koske maa- ja metsätalouden ja muutoin työnteon tai asunnon sijainnin vuoksi, virka-, sairaankuljetus- ja pelastustehtävissä tai muusta vastaavasta välttämättömästä syystä tarpeellista moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöä eikä myöskään puolustusvoimien toimintaa.

Saarijärvi 15.8.2002

Tehorajoitus maks. 5 hv, kielto ja rajoitus ei koske virka, sairaankuljetus- ja pelastustehtävissä tai muussa vastaavasta välttämättömästä syystä sekä puolustuslaitoksen toiminnassa tarpeellista moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöä.

Vääräjärvi 11.4.2012

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla lukuunottamatta sähkömoottorisia veneitä. kielto ja rajoitus ei koske virka, sairaankuljetus- ja pelastustehtävissä tai muussa vastaavasta välttämättömästä syystä sekä puolustuslaitoksen toiminnassa tarpeellista moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöä.