Vähäjärven pato

Alavudenjärven ja Vähäjärven säännöstelyssä noudatetaan Länsi-Suomen Vesioikeuden päätöstä nro: 49/1990/2

Lupaehdot:

4) Vähäjärven säännöstelypatoa on käytettävä siten, ettei vedenpinta padolla alita N60 + 93,00. Eri aikoina patoa on käytettävä seuraavasti:

  • 15.3. – 31.3. järvien vedenkorkeus alennetaan tasaisesti tasolle N60 + 93,00 m
  • 1.4. – 31.5. järvien vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla N60 + 93,00 m. Kun vedenpinta tulvan aikana nousee korkeammalle kuin N60 + 93,00 m, tulee luukun olla kokonaan auki
  • 1.6. – 14.3. järvien vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla N60 + 93,58 m. Kun vedenpinta tulvan aikana nousee tätä korkeammalle, tulee luukun olla kokonaan auki

Vedenkorkeutta seurataan säännöllisesti Alavuden kaupungin toimesta.

Lisätietoja saa numerosta 0400 – 611 219 (Vesihuoltolaitoksen päivystys)

Lisätietoa:

Puh. 0400 611 219
(Vesihuoltolaitoksen päivystys)