Tietopyyntö

Tiedonsaanti asiakirjoista on maksutonta (JulkL 34 §). Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta voidaan periä tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettu maksu.