KUULUTUS

ALAVUDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN 4. OSA / TÖYSÄN ALUEEN JÄRVET / OSA-ALUE 2, ON TULLUT VIREILLE

Kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 § ja MRL 63 §) kaavaselostus sekä muu valmisteluaineisto pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 22.9.-23.10.2023 välisen ajan.

Rantaosayleiskaavaa koskevat asiakirjat ovat nähtävillä:
- Alavuden kaupungin asiointipisteessä Torikatu 1
- Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa 1 krs Taitotie 1
- Kaupungin internet-sivulla www.alavus.fi/jarvet2

Alavuden kaupunginhallitus on päättänyt 26.2.2018 § 20 ryhtyä laatimaan Töysän järvialueille rantaosayleiskaavaa. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen perusteella voidaan myöntää rakennuslupia (MRL 72§).

Töysän alueella on lähes sata kaavoitettavaa vesistöä. Kaavatyö on jaettu kolmeksi osa-alueeksi, joista tämä on toinen (osa-alue 2) kattaa 30 järveä. Osa-alue 1 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.11.2022.

Osa-alue 2:n järvet: Alinen Jouttilampi, Haukilampi, Hautamäen Hoikka, Heikkilän-Hoikka, Hiironen (osa), Imurinlampi, Iso Ristijärvi, Iso-Sikanen, Katiska, Keskinen Jouttilampi, Kosolanjärvi, Kourajärvi, Kylkiäinen, Liesjärvi, Murhijärvi, Mustalampi, Mutkanjärvi, Myllyjärvi, Pieni Ristijärvi, Pitkäjärvi (osa), Pyörähäinen, Rajalampi (osa), Suojärvi, Syväjärvi, Valkeinen (osa), Valkiainen, Vähä-Mantila, Vähä-Sikanen, Yli-Mutkanjärvi, Ylinen Jouttilampi.

Kaavaluonnoksesta järjestetään asianosaisille keskustelutilaisuus keskiviikkona 27.9.2023 klo 12:00-18:00 Fasadissa (Taitotie 1, 1. krs kokoustila), jolloin tavattavissa on myös kaavaa laativa konsultti.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mielipiteet tulee toimittaa 23.10.2023 mennessä osoitteeseen: Alavuden kaupunginhallitus, Torikatu 1, 63300 ALAVUS tai sähköpostilla kaavoitus@alavus.fi

Lisätietoja:
maankäyttöjohtaja Kimmo Toivola
p. 044 550 2730
kimmo.toivola@alavus.fi

Alavudella 14.9.2023
Alavuden kaupunginhallitus

Kaavamerkinnät

Alinen Jouttilampi
Haukilampi
Hautamäen Hoikka
Heikkilän-Hoikka
Hiironen (osa)
Imurinlampi
Iso Ristijärvi
Iso-Sikanen
Katiska
Keskinen Jouttilampi
Kosolanjärvi
Kourajärvi
Kylkiäinen
Liesjärvi
Murhijärvi
Mustalampi
Mutkanjärvi
Myllyjärvi
Pieni Ristijärvi
Pitkäjärvi (osa)
Pyörähäinen
Rajalampi (osa)
Suojärvi
Syväjärvi
Valkeinen (osa)
Valkiainen
Vähä-Mantila
Vähä-Sikanen
Yli-Mutkanjärvi
Ylinen Jouttilampi

Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet pdf
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.9.2023
Liite 2: Mitoitusperusteet
Liite 3: Kantatilamitoitus
Liite 4: Luontoselvitys, Sweco 2019
Liite 6: Muinaisjäännösinventointi, Töysän alueen järvien rantaosayleiskaavat, Mikroliitti 2018
Liite 9: Kaavan laadinnan aikana voimassa oleva rakennusjärjestys, hyväksytty 19.10.2020

Alavus 2025-strategia