Perhepalvelut

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialueella on myös yhteinen verkkosivusto osoitteessa www.hyvaep.fi.

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi

Sosiaalihuollon palveluiden avulla pyritään tukemaan lapsia ja heidän vanhempiaan siten, että lapsi voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan saaden osakseen turvallisen kasvuympäristön, tasapainoisen ja monipuolisen kehityksen sekä erityisen suojelun. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tarjoaa perheille muun muassa neuvolapalveluita, kouluterveydenhuoltoa, perheoikeudellisia palveluita ja lapsiperheiden sosiaalipalveluita. 
Lue lisää Perhepalveluista verkkosivuilta: www.hyvaep.fi/palvelu/perhe- ja-sosiaalipalvelut

Lastenvalvojat hoitavat yhdessä lastenneuvoloiden kanssa lapsioikeudellisia palveluita kuten isyydentunnustaminen ja lasten huollosta sopiminen. Suunnitelmallinen perhesosiaalityön auttaa pitkittyneissä perheen tai lasten haasteissa. 

Lastenvalvojien yhteystiedot ja lisätietoja perheoikeudellisista palveluista verkkosivulla: www.hyvaep.fi/palvelu/perheoikeudelliset-palvelut

Apua lapsiperheen arkeen saa Varhaisen tuen perhepalvelustaLisätietoja perhepalveluista myös Kuusiolinnan verkkosivuilla: Kuusiolinnan Perhepalvelut

Lasten ja perheiden palvelut

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
www.hyvaep.fi

Kuusiolinna Terveys Oy/ Perhepalvelut
www.kuusiolinna.fi