Perhepalvelut

Sosiaalihuollon palveluiden avulla pyritään tukemaan lapsia ja heidän vanhempiaan siten, että lapsi voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan saaden osakseen turvallisen kasvuympäristön, tasapainoisen ja monipuolisen kehityksen sekä erityisen suojelun.

Lastenvalvojat hoitavat yhdessä lastenneuvoloiden kanssa lapsioikeudellisia palveluita kuten isyydentunnustaminen ja lasten huollosta sopiminen. Lastenvalvojien yhteystiedot verkkosivulla: KuusSote lastenvalvojat.

Suunnitelmallinen perhesosiaalityön auttaa pitkittyneissä perheen tai lasten haasteissa. Lisätietoja verkkosivulla:
KuusSoten Lasten ja perheiden palvelut.

Apua lapsiperheen arkeen saa Varhaisen tuen perhepalvelustaLisätietoja Kuusiolinnan verkkosivuilla: Kuusiolinnan Perhepalvelut.

Lasten ja perheiden palvelut

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä/ Lasten ja perheiden palvelut
www.kuussote.fi

Kuusiolinna Terveys Oy/ Perhepalvelut

www.kuusiolinna.fi