KAAVOITUSKATSAUS 2023

Alavuden kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.5.2023 § 67 hyväksynyt vuoden 2023 kaavoituskatsauksen.

MRL 7 §:n mukainen katsaus kunnassa ja maakuntaliitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Katsaus on nähtävillä kaupungin asiointipisteessä, Torikatu 4 ja Ympäristöpalve-lujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1 sekä kaupungin internetsivulla
www.alavus.fi/kaavoituskatsaus

Alavudella 25.5.2023
Alavuden kaupunginhallitus

Kaavoituskatsaus

Palvelemme sinua Fasadissa!

Maankäyttöjohtaja
Kimmo Toivola
Puh. 044 550 2730
kimmo.toivola@alavus.fi

Suunnitteluavustaja
Seija Rauni

Puh. 040 161 7819
seija.rauni@alavus.fi