Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 § mukaisessa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Alueiden kehittäminen jatkuu maanhankinnan ja kaavoituksen yhteistoimin. Painopistealueina ovat asumisen ja yritystoiminnan tarpeet. Alavuden kaupungin ympäristöpalvelut / kaavoitus laatii pääsääntöisesti kaikki asema- ja yleiskaavat omana työnä.

Alavuden kaupungin vuoden 2018 kaavoituskatsaus pidetään MRL 7 §:n mukaisesti nähtävillä Alavuden kaupungin ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1 ja Alavuden kaupungintalon ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivulla.

Kaavoituskatsauksessa tiedotetaan kuntalaisille vireillä ja suunnitteilla olevista kaavoitushankkeista sekä niiden lähtökohdista, tavoitteista ja käsittelyvaiheista.

Alavudella 1.2.2018
Kaavoituspäällikkö

Palvelemme sinua Fasadissa!

Kaavoituspäällikkö 
Saija Kärkkäinen
Puh. 040 583 4970
saija.karkkainen@alavus.fi

Suunnitteluavustaja
Seija Rauni

Puh. 040 161 7819
seija.rauni@alavus.fi