Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset


Keväällä 2023 tehtiin varhaiskasvatuksessa olevien lasten perheille asiakastyytyväisyyskysely, jossa selvitettiin niin huoltajien kuin lastenkin mielipiteitä Alavuden varhaiskasvatuksen laadun nykytilasta.

Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä. Vastausprosentti oli 70 %.

Myönteisiksi koetut asiat Alavuden varhaiskasvatuksessa

Vasu-keskustelut nähtiin erittäin onnistuneena yhteistyömuotona perheiden ja varhaiskasvatuksen välillä. Huoltajat kokivat, että he tulevat kuulluiksi ja vasuun sovitut tavoitteet toteutuvat hyvin.

Vakituinen henkilökunta sai paljon kiitosta. Heidän valttikorteikseen nousivat lämminhenkisyys, ystävällisyys ja ammattitaito.

Hoitopaikan valinnassa huoltajille oli tärkeää voida valita päiväkodin, ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoidon väliltä itselle mieluisin ja tarkoituksenmukaisin vaihtoehto.

Palautteista nousseet kehityskohteet ja niihin vastaaminen

Varhaiskasvatuksessa toimivien sijaisten perehdytys koettiin vastausten perusteella puutteelliseksi, sillä huoltajista tuntuu, etteivät sijaiset aina muista tervehtiä tai esittäytyä. Päivän kuulumisista kertomisessa koettiin myös toisinaan olevan parantamisen varaa.

 • Kehitämme sijaisten perehdytystä mm. koulutusten kautta ja yhtenäistämällä ohjeistusta. Huolehdimme siitä, että sijaisten perehdytysmateriaali on ajan tasalla ja helposti saatavissa. Laitamme varhaiskasvatuspaikkojen eteisiin näkyviin, keitä tänään on töissä. Huolehdimme siitä, että kaikki tietävät ryhmän keskeiset toimintatavat ja varhaiskasvatuksen arvot. Olemme ottamassa käyttöön kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä päivälomakkeen, joka auttaa kasvattajia ja sijaisia kertomaan päivästä monipuolisemmin.

Joidenkin varhaiskasvatusyksikköjen sisäilma aiheutti huolta vastaajissa ja joillekin pihoille toivottiin kesähelteille varjopaikkoja.

 • Sisäilma-asioihin on tehty ja tehdään toimenpiteitä aina tarpeen vaatiessa. Pihoille on hankittu varjopaikkoja esim. purjekangaskatosten muodossa.

Iltapäivät koettiin toisinaan hektisiksi, eikä aikaa jää kuulumisten vaihdolle.

 • Peruskuulumiset vaihdetaan päivittäin. Mikäli huoltajilla on toivetta vaihtaa perusteellisemmin kuulumisia, tähän on hyvä sopia jokin toinen ajankohta, jolloin voidaan tavata tai soitella kuulumisten tiimoilta.

Lasten palautteista nousi positiivisena esiin:

 • leikkiminen
 • kaverit
 • tutut aikuiset

Tylsintä lasten mielestä ovat:

 • kiusaaminen
 • päiväunet
  tai
 • jos aikuiset eivät kuuntele

Lasten palautteet otetaan huomioon varhaiskasvatuksemme käytänteissä. Käytössämme on mm. kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen sekä toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelmat. Nämä sisältävät havainnoinnin, toimenpiteet ja arvioinnin. Lasten kanssa keskustellaan heidän kokemuksistaan ja tuntemuksistaan. Pyrimme avoimeen vuorovaikutukseen ja hyvään yhteistyöhön huoltajien kanssa.

Ota yhteyttä!

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

maanantaisin klo 9 - 11
keskiviikkoisin klo 9 - 11

040 5277170

PALVELUOHJAUS EI KÄYTÖSSÄ KOULUJEN LOMA-AIKOINA!

Varhaiskasvatuksen päivystysnumero

käytössä koulujen loma-aikoina arkipäivisin klo 9-13
06 2525 1054

Tervanalle,
perhepäivähoito keskustan alue
päiväkodinjohtaja: 040 128 5074

Tenavatalo, Kekkula (Kekkula-Huvikumpu),
Kaartin ryhmis
päiväkodinjohtaja: 040 503 0579

Pikku-Trimmi, Veturiville,
Sydänkäpy, Länsituuli
päiväkodinjohtaja: 040 662 1587

Pikku-Iivari, Aseman ryhmis,
Hakojärven ryhmis, 
Perhepäivähoito Töysän ja Tuurin alue
päiväkodinjohtaja: 040 826 0692

Sulkavan ryhmis
vastaava: 040 5549523

Varhaiskasvatuksen johtaja
Kaisa Haapaniemi 040 5549523