Rakennuksen sijainnin merkintä

Rakennuksen sijainti tontilla merkitään asemapiirroksen mitoituksen mukaisesti neljällä nurkkamerkillä. Asemakaava-alueilla rakennuspaikalle merkitään lisäksi korkeuslukema (ei koske talousrakennuksia). Merkintä edellyttää, että lupa on lainvoimainen.

Asemakaava-alueella kaupunkimittaus merkitsee rakennuksen sijainnin. Haja-asutusalueella sijainnin merkinnän suorittaa rakennustarkastaja. Sijainnin merkinnällä merkitään rakennuksen ulkonurkat tai niiden jatkeet, rakentaja on vastuussa rakennuksen sisäisestä mitoituksesta.

Merkintämittauksen toimitusaika on 2-5 päivää ja se sisältyy rakennuslupamaksuun.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmuksella tarkoitetaan rakennuksen paikan kartoittamista, eli tarkistetaan, että rakennus on sille määritellyssä paikassa. Sijaintikatselmus suoritetaan, mikäli katselmus on rakennusluvassa määrätty suoritettavaksi. Sijaintikatselmus on suoritettava perustusten rakentamisen jälkeen ennen runkotöiden aloittamista. Asiakas tilaa katselmuksen perustusten valmistuttua.

Sijaintikatselmuksen toimitusaika 2 – 5 päivää ja se sisältyy rakennuslupamaksuun.

Sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus

Sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus kaava-alueilla tilataan kaupunkimittauksen maastoyksiköstä:

Marko Haapa-aho
puh. 040 074 7659
marko.haapa-aho@alavus.fi