Virtaa yhdistystoimintaan Alavudella -hanke

Hankkeen tavoitteena on saada kuva alavutelaisten yhdistysten toiminnan nykytilasta sekä yhdistysten arvioimista toimintanäkymistä tulevaisuudessa. Lisäksi selvitetään, mitä tukea ja millaisia yhteistyömuotoja yhdistykset toivovat muilta toimijoilta sekä julkisyhteisöiltä, kuten kaupungilta.

Viime keväänä yhdistysten nykytilaa selvitettiin järjestökyselyn avulla, jonka jälkeen hanke on jatkunut työpaja-osuudella, jossa analysoidaan kunkin yhdistyksen tilannetta syvemmin. Projektivastaavan avustuksella yhdistyksille laaditaan työpajoissa omat SWOT-analyysit, joiden tarkoituksena on selvittää ja kirjata, mitkä ovat yhdistysten vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Analyysi on oiva työkalu kirkastamaan ajatuksia yhdistyksen nykytilanteesta ja se antaa myös uusia näkökulmia mahdollisten ongelmien tunnistamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Samalla kartoitetaan yhdistysten tulevaisuuden tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Työpajan voi toteuttaa mainiosti esimerkiksi yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä ja siksi hanke tarjoaakin alavutelaisille yhdistyksille maksuttoman kokoustilan Taidekeskus Harriin, mikäli yhdistys osallistuu työpajaan. Tarjoukseen sisältyy myös maksuton kokouskahvitus. Mikäli yhdistys haluaa kokoontua mieluummin omissa tiloissaan tai yhdistys on liian iso taidekeskuksen tiloihin, hanke voi silti tarjota kahvituksen työpajan yhteyteen. Työpajoihin toivotaan runsasta osanottoa! Nopeat varaavat parhaimmat ajat! Varaukset voi tehdä suoraan projektivastaavalle.

Tänä keväänä on tarjolla myös kaksi muuta, erittäin mielenkiintoista maksutonta työpajaa: Verkostoitumistyöpaja 15.3. ja Tulevaisuustyöpaja 29.3.

Kannattaa myös muistaa, että projektivastaavaa voi lähestyä kaikissa muissakin yhdistyskiemuroissa, esimerkiksi PRH:n yhdistysrekisterin päivittämisen, hankkeiden, markkinoinnin tai minkä tahansa muunkin asian suhteen.

Virtaa yhdistystoimintaan Alavudella -hankkeen toteuttajana toimii Alavuden kaupungin elinvoimapalvelut ja hanketta rahoittaa Kuudestaan ry.

   

Lisätietoja hankkeesta

Sari Kuni
projektivastaava
p. 040 756 3460
etunimi.sukunimi@alavus.fi

Järjestökyselyn tulokset