Virtaa yhdistystoimintaan Alavudella -hanke

Hankkeen tavoitteena on saada kuva alavutelaisten yhdistysten toiminnan nykytilasta sekä yhdistysten arvioimista toimintanäkymistä tulevaisuudessa. Lisäksi selvitetään, mitä tukea ja millaisia yhteistyömuotoja yhdistykset toivovat muilta toimijoilta sekä julkisyhteisöiltä, kuten kaupungilta.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa alavutelaisilta yhdistyksiltä kerätään tietoa sähköisen järjestökyselyn avulla, johon yhdistysten toivotaan innokkaasti vastaavan. Kyselyyn voi vastata useampi henkilö yhdistyksestä, kuten hallituksen jäsenet tai muut aktiiviset toimijat ja tarvittaessa projektivastaava myös auttaa kyselyn täyttämisessä. Yksittäiset vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisiä yhdistyksiä koskevia tai tunnistettavia tietoja julkaista tai jaeta ulkopuolisille tahoille. Kyselyyn vastaaminen on erittäin tärkeää, sillä aktiivinen yhdistystoiminta on yksi huomattava voimavara kaupungin elinvoimaisuudelle ja asukkaiden hyvinvoinnille.

Hanke jatkuu syksyllä työpajoilla, joissa analysoidaan tarkemmin kunkin yhdistyksen tilanne. Hankkeen viimeisessä vaiheessa kartoitetaan yhdistysten tulevaisuuden tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Virtaa yhdistystoimintaan Alavudella -hankkeen toteuttajana toimii Alavuden kaupungin elinvoimapalvelut ja hanketta rahoittaa Kuudestaan ry.

   

Lisätietoja hankkeesta

Sari Kuni
projektivastaava
p. 040 756 3460
etunimi.sukunimi@alavus.fi