Virtaa Alavuden kyliin -hanke

Alavuden kaupunki on 11 200 asukkaan maaseutukaupunki, joka levittäytyy 1150 neliökilometrin alueelle. Kaupunkikeskustan lisäksi Alavudella on useita taajama-alueita sekä kyliä. Vahvat, elinvoimaiset kylät tukevat koko kaupungin elinvoimaa, jota tukeakseen Alavuden kaupunki on käynnistänyt Virtaa Alavuden kyliin -hankkeen.

Hankkeen tavoitteena on tukea kylätoimijoita luomaan vahvaa oman kylän identiteettiä ja koota kokonaisuus toimenpiteitä, joilla kylien omaa aktiivisuutta sekä elinvoiman vahvistamista tuetaan. Tähän liittyy kylillä toimivien tahojen yhteinen tarkastelu ja roolien selkeyttäminen, kylien välisen yhteistyön sekä kaupungin ja kylien välisen yhteistyön lisääminen. Hankkeeseen sisältyy runsaasti työpajoja ja digityökalujen haltuunottoa sekä mielenkiintoisia opintokäyntejä.

Hanke on vaiheistettu. Ensimmäisessä vaiheessa aktivoidaan kylät mukaan toimintaan ja kirkastetaan sekä määritetään uuden kylätoiminnan lähtökohdat ja tavoitteet. Toisessa vaiheessa kirkastetaan näkemys kyläasumisesta nyt ja tulevaisuudessa, sekä pohditaan kunkin kylän houkuttelevuutta ja sen vahvistamista. Kolmannessa vaiheessa tehdään opintomatkoja ja sovelletaan saatuja eväitä kuhunkin kylään. Vaiheessa neljä järjestetään teemailtoja, joiden tavoitteena on saada aikaan omaehtoista ja pitkäjänteistä kyläkehittämistä hankkeiden avulla. Vaiheessa viisi perehdytään digitaitoihin, joiden avulla kyläaktiivit tehostavat viestintäänsä ja hallintoa. Kuudennessa vaiheessa järjestetään Näin meidän kylämme kehittyy -kierros, jossa kyläaktiivit esittelevät toisilleen oman kylänsä kehittämistavoitteita ja -keinoja.

Hanketta on valmisteltu yhdessä eri kylien kanssa jo useassa tapaamisessa. Aina ei ole helppoa edes määritellä, mikä on kylä ja missä kunkin kylän rajat kulkevat. Valmisteluvaiheessa nousi esille myös tarve nostaa kylien näkyvyyttä, sillä aktiivisinkaan kylä ei tule tunnetuksi, ellei mahdollisuuksista kerrota. Hankkeen toimesta Alavuden kaupungin verkkosivuille kootaan nyt oma kyläsivusto, jolla eri kylät esitellään. Joillakin kylillä on jo omat verkkosivut, mutta joiltakin ne puuttuvat kokonaan ja hanke tarjoaakin tukea myös omien sivujen hallintaan. Kaupungin verkkosivuille tuleva yhteinen kyläsivusto kuitenkin kokoaa kaikki kylät yhteen, jolloin eri kylien palvelut ja toimihenkilöt ovat selkeästi löydettävissä yhdestä paikasta. Tämä sivusto on vielä rakennusvaiheessa ja hanke järjestää vuodenvaihteen jälkeen työpajoja, joissa eri kylien osioita aletaan yhdessä kokoamaan. Kyläsivuston aihiota pääsee jo tarkastelemaan osoitteessa www.alavus.fi/kylat.

Projektivastaava Sari Kuni toivoo, että Alavuden eri kylien edustajat ottaisivat matalalla kynnyksellä yhteyttä ja osallistuisivat innokkaasti hankkeeseen, joka on tarkoitettu palvelemaan ihan kaikkia Alavuden asukkaita, ei pelkästään kyläyhdistyksiä. Jopa hankkeen logo kuvastaa eri kylien asukkaiden kokoontumista yhteisen patterin äärelle.

Virtaa Alavuden kyliin -hankkeen toteuttajana toimii Alavuden kaupungin elinvoimapalvelut ja hanketta rahoittaa Kuudestaan ry. Yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Eteläpohjalaiset Kylät ry.

   

Lisätietoja hankkeesta

Sari Kuni
projektivastaava
p. 040 756 3460
etunimi.sukunimi@alavus.fi

Olemme myös Facebookissa!

Ajankohtaista

Alavuden kylät -nettisivusto on rakentumassa! Käy kurkkaamassa, onko oma kyläsi jo mukana! Otamme mielellämme vastaan myös kuvia!

Valtakunnallinen Avoimet kylät -päivä näkyy myös Alavuden kylissä! Katso tästä päivän ohjelma!