Sidonnaisuusilmoitukset aakkosjärjestyksessä

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.
Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia, velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
- Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- Lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
- Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
- Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:
- Kaupunginjohtaja
- Kaupunginhallituksen esittelijä
- Lautakuntien esittelijät

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Alakurtti Tero
Alasaari Tiina
Aho Kaisla
Ahopelto Pentti Tapani
Anttila Lasse
Hakala Annikki
Hautala Pentti
Heinämäki Liisa
Isoaho Raija
Juurakko Petri
Juurakko Toni
Kaihoniemi Pekka
Kallioniemi Tapio
Katajamäki Anu
Kontolampi Markku
Korpi Olli
Kortesmäki Jari
Koskinen Eila
Kurikka Markus
Laitila Vesa
Laitio Niina
Lamminmäki Jorma Juhani
Latvala Jari
Liesmäki Terttu
Liikala Sami
Linna Paavo
Maijala Jussi
Marttila Anitta
Myllymäki Hannu
Myllymäki Mikko Esaias
Myllymäki Timo
Mäkelä Antti
Mäkelä Marianne
Mäkiranta Jorma
Nieminen Johanna
Onnela Hanna
Onnela Toivo
Paukkunen Yrjö
Pentinmäki Minna
Perälampi Paula
Pienimäki Marja-Liisa Susanna
Pohjasniemi Martti
Rajalahti Heli
Rintamäki Antti
Rintamäki Outi
Salmenaho Raimo
Suutala Karoliina
Takala Antti
Toivola Kimmo
Toivola Juha
Vierunketo Taina
Viitamäki Irma-Liisa
Ylimäki Petri
Ylimäki Tarja
Ylinen Markku

Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia:
Ala-Heikkilä Timo
Kurhela Heimo
Rintamäki Jenni
Soini Juha


Kysyttävää sidonnaisuuksista?

Sari Helander
hallintojohtaja
Puh. 040 528 9024
sari.helander@alavus.fi