Sidonnaisuusilmoitukset aakkosjärjestyksessä

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.
Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia, velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
- Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- Lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
- Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
- Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:
- Kaupunginjohtaja
- Kaupunginhallituksen esittelijä
- Lautakuntien esittelijät

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.


Tällä sivulla esitetään Kuntalain 84 §:n edellyttämien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset tulossa.

Kysyttävää sidonnaisuuksista?

Sari Helander
hallintojohtaja
Puh. 040 528 9024
sari.helander@alavus.fi