Sidonnaisuusilmoitukset aakkosjärjestyksessä

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.
Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia, velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
- Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- Lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
- Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
- Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:
- Kaupunginjohtaja
- Kaupunginhallituksen esittelijä
- Lautakuntien esittelijät

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tällä sivulla esitetään Kuntalain 84 §:n edellyttämien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Aho Jukka
Ahopelto Pentti
Ala-Heikkilä Timo
Anttila Lasse
Asunmaa Tiina
Björn Ulla
Hakola Ari
Hautala Pentti
Heinämäki Liisa
Hiironniemi Silja
Huhtala Pasi
Juurakko Petri
Juurakko Toni
Keto Maria
Kinnunen Rebekka
Klemola Eero
Kortesmäki Jari
Laitila Susanna
Linna Jarmo
Myllymäki Timo
Mäkelä Jukka
Mäkelä Marianne
Mäkiranta Jorma
Niemi Pauliina

Nieminen Markus
Palomäki Niina
Pasto Katja
Peltokangas Kalle
Perälampi Paula
Pykälämäki Juho
Pääkkö Tanja
Suutala Karoliina
Toivola Juha
Toivola Kimmo
Uurinmäki Osmo
Vainionpää Marko
Valkama Erja


Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia:

Kukkola Irmeli
Soini Juha
Tanila Orvokki
Viitamäki Irma-Liisa
Ylinen Markku

Kysyttävää sidonnaisuuksista?

Sari Helander
hallintojohtaja
Puh. 040 528 9024
sari.helander@alavus.fi