Juurakko Petri

Virka tai luottamustehtävä ----- Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:  -
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:  -
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet): Yksityisyrittäjä
Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4. Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä:  -
5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: Alavudenseudun Osuuspankin edustajisto
6. Hallintotehtävät yhdistyksissä: Alavuden perussuomalaisten hallitus
7. Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):
 -
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):  -
9. Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys):  -
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymät:  -
11. Yhtiöt: Alavuden lämpö hallituksen jäsen, jäähalliyhtiön hallituksen jäsen
12. Yhdistykset:  -
13. Muut: Eepeen sairaanhoitopiirin valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta): Kuulankulma Oy, Kuivasjärven hopean ranta
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:  -
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:  -
Ei ilmoitettavia esteellisyyksiä
Päivämäärä 1.12.2021