KUULUTUS

ALAVUDEN RANTAOSAYLEISKAAVA 5. OSA / TÖYSÄN JÄRVET, OSA-ALUE 3, ON TULLUT VIREILLE

Kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 § ja MRL 63 §) kaavaselostus sekä muu valmisteluaineisto pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 27.5.-28.6.2024 välisen ajan.

Rantaosayleiskaavaa koskevat asiakirjat ovat nähtävillä:
- Alavuden kaupungin asiointipisteessä Torikatu 1
- Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa 1 krs Taitotie 1
- Kaupungin internet-sivulla www.alavus.fi/jarvet3

Alavuden kaupunginhallitus on päättänyt 26.2.2018 § 20 ryhtyä laatimaan Töysän järvialueille rantaosayleiskaavaa. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen perusteella voidaan myöntää rakennuslupia (MRL 72§).

Töysän alueella on 74 kaavoitettavaa vesistöä. Kaavatyö on jaettu kolmeksi osa-alueeksi, joista tämä on kolmas (osa-alue 3) kattaa 25 järveä.

Osa-alue 3:n järvet:
Alainen Mustalampi, Hakojärvi, Hoikkalampi, Häntälampi, Iso Lahnalampi, Iso Liesjärvi osa, Iso Valkialampi (osa), Iso Vuorijärvi, Kangaslampi, Keskinen Musta-lampi, Kylkiäinen, Lauttalampi, Mäki-Aijalainen (osa), Paavonlampi, Passinlampi, Pieni Kakspuoloinen, Riihonjärvi, Suolalampi, Suolampi (osa), Vähä Lahnalampi.
Vähä Lauttalampi, Vähä Liesjärvi (osa), Vähä Vuorijärvi, Vääräjärvi, Yläinen Mus-talampi (osa).

Kaavaluonnoksesta järjestetään asianosaisille keskustelutilaisuus tiistaina 11.6.2024 klo 14:00-18:00 Fasadissa (Taitotie 1, 1. krs kokoustila), jolloin tavattavissa on myös kaavaa laativa konsultti.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mielipiteet tulee toimittaa 28.6.2024 mennessä osoitteeseen: Alavuden kaupunginhallitus, Torikatu 1, 63300 ALAVUS tai sähköpostilla kaavoitus@alavus.fi

Lisätietoja:
maankäyttöjohtaja
Kimmo Toivola
p. 044 550 2730
kimmo.toivola@alavus.fi

Alavudella 16.5.2024
Alavuden kaupunginhallitus

Kaavamerkinnät- ja määräykset

Alainen Mustalampi
Hakojärvi
Hoikkalampi
Häntälampi
Iso Lahnalampi
Iso Liesjärvi osa
Iso Valkialampi osa
Iso Vuorijärvi
Kangaslampi
Keskinen Mustalampi
Kylkiäinen
Lauttalampi
Mäki-Aijalainen osa
Paavonlampi
Passinlampi
Pieni Kakspuoloinen
Riihonjärvi
Suolalampi
Suolampi osa
Vähä Lahnalampi
Vähä Lauttalampi
Vähä Liesjärvi
Vähä Vuorijärvi
Vääräjärvi
Yläinen Mustalampi osa

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.5.2024
2. Mitoitusperusteet
3. Kantatilamitoitus
4. Luontoselvitys, Sweco 2020
5. Töysän järvien maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitys,
     Sweco 31.10.2018, tark. 2021.
     Kohdekortit osa-alue 3 tark. 2024
6. Muinaisjäännösinventointi, Töysän alueen järvien rantaosayleiskaavat, Mikroliitti 2018
7. Vastineet kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen, esitetään ehdotusvaiheessa
8. Vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen, esitetään hyväksymisvaiheessa
9. Kaavan laadinnan aikana voimassa oleva rakennusjärjestys, hyväksytty 19.10.2020