Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunnan tehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja viihtyvyyden edistäminen yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.

Elinvoimalautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimintaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asiakkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Elinvoimalautakunnan alaista toimintaa ovat elinkeino-, työllisyys-, kirjasto-, liikunta-, ja kulttuuripalvelut sekä asuminen ja hyvinvointi.

Elinvoimalautakunnan esittelijänä toimii elinvoimajohtaja.

Elinvoimalautakunta 2021-2025

Paula Perälampi pj
Osmo Uurinmäki vpj
Ilkka Tiainen
Marianne Mäkelä
Jukka Reinikka
Anne Pakkala
Jorma Mäkiranta