Talous

Alavuden kaupungin tuloveroprosentti on 9,60. Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 ovat:

  • yleinen kiinteistöveroprosentti 0,99
  • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,51
  • muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,21
  • yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00
  • voimalaitosten veroprosentti 0,99
  • rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei erikseen määrätä (= yleinen kiinteistöveroprosentti)

Alavuden kaupungin ostolaskut

Alavuden kaupunki on julkaissut ostolaskudatansa vuosilta 2021 ja 2022 edistääkseen kunnan avoimuutta ja lisätäkseen taloustiedon läpinäkyvyyttä. Aineisto sisältää Alavuden kaupungin y-tunnukselliset ostolaskut. Aineistosta ilmenee mm. ostolaskun ajankohta-, tosite- ja tiliöintitiedot, palveluluokka sekä toimittajan nimi ja Y-tunnus. Yksityisten elinkeinoharjoittajien laskut näkyvät aineistossa anonymisoituina.

Tiedot julkaistaan jatkossa keväällä, edellisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua.
Kaupungin ostolaskudataan on mahdollista tutustua valtakunnallisessa avoimen datan portaalissa Avoindata.fi, https://www.avoindata.fi/data/fi/organization/alavuden-kaupunki

Alavuden kaupungin laskutusosoitteet 

Lisätietoja:
Talousjohtaja Tarja Tohni
Puh. 040 661 9905