Vammaisneuvosto

Alavuden kaupungin vammaisneuvosto on Alavuden kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteiselin kaupungissa.

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

  1. Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen toimintaa Alavudella
  2. Lisätä tietoa ja ymmärrystä vammaisten henkilöiden tarpeista ja elinolosuhteista
  3. Edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon
  4. Edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten asumiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, koulutukseen, työllistymiseen , kulttuuriin ja vapaa-ajan toimintoihin.
  5. Tehdä aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa
  6. Tehdä yhteistyötä lähialueen vammaisneuvostojen kanssa
  7. Tiedottaa vammaisia koskevista asioista sekä vammaisneuvoston toiminnasta 
  8. Laatia toimintakausittain kaupunginhallitukselle tiedoksi annettava

toimintasuunnitelma ja toimintakertomus

Vammaisneuvoston kokoonpano

Anna-Liisa Marttila
Pohjanmaan näkövammaiset ry

Matti Yliselä
Alavuden Seudun Diabetesyhdistys ry

Pirkko Heinikoski
Kuulokerho

Timo Akkala
Maksa- ja munuais- sekä siirrännäiskerho

Olli Ahtola
Alavuden seudun Sydänyhdistys ry

Antti Mäntylä
Alavuden Syöpäkerho ry

Sihteeri:
vapaa-aikasihteeri
Anu Katajamäki
Puh. 040 573 4912