Vaalit

Seuraavat vaalit:

Hallituksen esitys sote- ja maakuntauudistukseksi (HE 15/2017 vp.) on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Esitykseen sisältyy ehdotus siitä, että ensimmäiset maakuntavaalit toimitettaisiin sunnuntaina 28.10.2018. Ennakkoäänestys olisi kotimaassa 17.– 23.10. ja ulkomailla 17.– 20.10.

Maakuntavaalit

Hallitus on 2.3.2017 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen sote- ja maakuntauudistukseksi (HE 15/2017 v.p.). Hallitus on lisäksi 5.7.2017 linjannut, että esityksen mukaisen lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2018.

Hallituksen esityksen mukaan maakunnan ylintä päätösvaltaa käyttäisi maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan maakuntavaaleilla. Vaalit olisivat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa olisi yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi olisi neljä vuotta.

Kukin maakuntavaltuusto päättää itse kokonsa, mutta maakuntalaissa säädettäisiin, että pienimmissä maakunnissa valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmassa vähintään 99 valtuutettua. Ensimmäisissä maakuntavaaleissa valitaan kuitenkin nämä vähimmäismäärät valtuutettuja.

Maakunnan asukasluku Valtuutettuja vähintään
enintään 200 000 59
200 001 - 400 000 69
400 001 - 600 000 79
600 001 - 800 000 89
yli 800 000 99Kysy vaaleista!

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Sari Helander
Puh. 040 528 9024
sari.helander@alavus.fi

Valtakunnallinen vaalisivusto