Asemakaava

Asemakaava on kunnan yksityiskohtainen maankäytön suunnitelma. Kaavalla osoitetaan mihin tarkoitukseen aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Kaavamääräykset koskevat myös rakennusten kerroslukumääriä, katujen leveyksiä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Yleiskaava on ohjeena asemakaavaa laadittaessa. Asemakaavan hyväksyy pääsääntöisesti kaupunginvaltuusto ellei kyseessä ole vähäinen asemakaavan muutos, jonka hyväksyy kaupunginhallitus.

Asemakaavoitetut alueet sijoittuvat Alavuden kaupungin ydinkeskustaan, Tuuriin ja Töysän kirkonkylään. Suppea-alaisia ranta-asemakaavoja ja rantakaavoja on laadittu useille Alavuden järville.