Kaupunkistrategia

Alavus 2025 - strategia

Alavudella on pitkään tehty strategista suunnittelutyötä kehittämisohjelmia laatimalla. Kaupunkistrategiaa ovat työstäneet kaupungin luottamushenkilöt ja henkilöstön edustajat syksyn 2017 aikana useassa eri vaiheessa. Strategiakeskusteluun ovat osallistuneet myös muut tahot kuten nuorisovaltuusto ja yrittäjät. Kaupunkistrategianlaadinnassa on hahmotettu tulevaisuutta vuoteen 2025 saakka. Se hyväksytään valtuustokaudeksi. Suunnittelun on oltava kuitenkin joustavaa ja sitä voidaan tarvittaessa tarkistaa sekä seurannalla arvioida vaikututtavuutta. 

Strategian toteuttaminen on kaupungin koko organisaation tehtävänä. Tämä edellyttää yhteistyötä kaupunkiorganisaation sisällä, kaupungin alueella eri yhteisöjen ja aktiivisten kuntalaisten sekä laajemmin alueellisesti eri toimijoiden kanssa. Asetettujen arvojen pohjalta edetään visiota ja tavoitteita kohden. Käytännön työ tehdään periaatteilla; homma hoidetaan, kohdataan Alavudella ja saadaan aikaiseksi hyvää ja kaunista.