KUULUTUS 
Alavuden kaupunkikeskustan kaavarunko

Alavuden kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.10.2023 § 134 hyväksynyt Alavuden keskusta-alueen kaavarungon.

Kaavarunko on yleiskaavaa yksityiskohtaisempi ohjeellinen maankäyttösuunnitelma, jolla ei ole oikeusvaikutuksia. Kaavarunko kokoaa yhteen keskusta-alueen kehittämissuunnitelman yhteydessä sekä sen jälkeen laaditut selvitykset ja toimenpide-ehdotukset. Kaavarunko toimii lähtöaineistona keskustan alueelle vaiheittain laadittaville asemakaavoille ja asemakaavan muutoksille.
Kaavarunkotyössä tarkastellaan Alavuden keskusta-aluetta kokonaisuutena ja tarkennetaan kehittämissuunnitelmassa esitettyjä linjauksia. Kaavarungon keskeisiä osa-alueita ovat keskuskorttelin rakentuminen, liikennejärjestelyt sekä keskusta-alueen uudis- ja täydennysrakentaminen.
Kaavarunkoaineistoon voi tutustua 16.10.-17.11.2023 Alavuden kaupungin asiointipisteessä Torikatu 1 ja Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1. krs, Taitotie 1, sekä kaupungin verkkosivuilla www.alavus.fi/kaavarunko
Lisätietoja keskusta-alueen kaavarungosta: maankäyttöjohtaja Kimmo Toivola p. 044 550 2730 tai sähköpostilla kimmo.toivola@alavus.fi

12.10.2023 Alavuden kaupunginhallitus

Havainnekuva
Kartta

Kaavaselostus
Liite 1: Alavuden kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma
Liite 2: Liikenneselvitys
Liite 3: Kaupunkikuvallinen selvitys
Liite 4: Kaupunkilaiskyselyn tulokset
Liite 5: Meluselvitys
Liite 6: Kaupallinen selvitys
Liite 7: Maisemalliset periaatteet
Liite 8: Maaperätutkimus ja perustamistapalausunto
Liite 9: Hulevesiselvitys
Liite 10: Liittymäselvitys