Vesistöhankkeet


KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET:

Hoitokalastus
Kalatalouden/kalaston elvyttäminen
kalastusseurat     (jatkuva)

Housunluoman valuma-alueen metsäalueiden vesiensuojelun tehostaminen
Veden laadun parantaminen
Suomen metsäkeskus     2021-

Iso-Allasjärven ja Vähä-Allasjärven säännöstelyn muutos ja järvien kunnostaminen
Säännöstely- ja tulvasuojeluhanke
E-P:n ELY-keskus     2014-

Jääskänjärven säännöstelyn muutos, kalatien rakentaminen ja järven kunnostaminen
Säännöstely- ja tulvasuojeluhanke
E-P:n ELY-keskus     2016-

Pahajoki hyväksi (Alavudenjärven valuma-alueella)
Maisena- ja virkistyskäyttöhanke
Alavuden kaupunki     2021-

Ponnenjärven, Kuorasjärven ja Kätkänjärven kuhan kasvuselvitys
Kalatalouden/kalaston elvyttäminen
Lapuanjoen kalatalousalue     2022

Vetämäjärven kunnostus
Kunnostushanke
Vetämäjärven kalastusseura ry.     2020-2023


VALMISTUNEET HANKKEET:

Alajoen valuma-alueen metsäalueiden vesiensuojelun tehostaminen
Suomen Metsäkeskus     2015-

Alavudenjärven kunnostus
Maisema- ja virkistyskäyttöhanke
Alavuden kaupunki     2017-2021

Alavudenjärven virkistyskäytön kehittämishanke
Alavuden kaupunki     2007

Alavudenjärven virkistyskäytön kehittämisen jatkohanke
Alavuden kaupunki     2009-2013

Akkojärven kunnostushanke
Töysän Ylipään nuorisoseura     2008-2011

Ei-tuotannollinen kosteikko (Kirmanen MTY), Alavus
2017-

Ei-tuotannollinen kosteikko (Teppo/Ala-Heikkilä?), Alavus
2017-

Eteläisen Edesjärven pohjapadon suunnitteluhanke
Alavuden kaupunki     2007-2008

Hangasrimmin kunnostus
Kätkänjoen kyläseura     2007

Housunjärven kunnostus
Kyläyhdistys, Töysän osakaskunta     2019-2021

Iso-Soukkajärven vesiensuojelun tehostaminen
Suomen Metsäkeskus     2015-2017

Kortesrimmin kunnostushanke
Alavuden kaupunki     2007

Kortesrimmin kunnostuksen jatkohanke
Alavuden kaupunki     2008-2010

Kuorasjärven vesiensuojelun, maisemanhoidon ja virkistyskäytön edistäminen
Länsi-Suomen ympäristökeskus     2005-2007

Kuotesjärven ja Putulanjärven säännöstelyn muutos ja järvien kunnostaminen
E-P:n ELY-keskus     2015-2017

Lapuanjoen purojen tila ja kunnostus
Länsi-Suomen ympäristökeskus     2009-2012

Lapuanjoen yläosan kehittämishanke
Länsi-Suomen ympäristökeskus     2002-2005

Miekkajärven pohjapadon rakentamishanke
Alavuden kaupunki     2009-2011

Pahajoen valuma-aluesuunnitelma
Kolmen VYYHTI-hanke PVY ry     2017-

Pienen Kakspuoloisen kunnostus
Kyläyhdistys     2019-2022

Ponnenjärven kunnostushanke
Töysän kunta     2006-2011

Pyylammen kosteikko (Kohrinnotko), Alavus
2017-

Rantatöysänjoen padon suunnitteluhanke
Alavuden kaupunki     2007-2008

Rantojen virkistyskäytön lisääminen osana Alavuden kaupungin kehittämistä (Kirkkojärvi ja Vähäjärvi)
Maisema- ja virkistyskäyttöhanke
Alavuden kaupunki, Alavuden Kehitys Oy     2016-2018

Ristiinkäytävä järven kunnostus
Pollarinkylän PVY ry    2003-2005

Saarijärven kosteikko
Saarijärven järvitoimikunta     2016-

Tulvavesien pidättäminen metsätalousalueilla
E-P:n ELY-keskus     2014-2017

Töysän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
Töysän kunta     2007-2009

Ukkokankaan pohjavesialueen jätevesien käsittelyselvitys
Alavuden kaupunki     2011-