Pahajoki hyväksi (Alavudenjärven valuma-alueella)

Vesistöjen ja ympäristön kunnostustoimet Alavudella 2015 – 2025

Alavudenjärven kunnostus kosteikkoineen on luonut useita uusia virkistäytymiskohteita. Pahajoki Hyväksi - hanke on uusin käynnistynyt hanke, jossa tarkastellaan, suunnitellaan ja toteutetaan kunnostus- ja virkistystoimintaan liittyviä toimia seuraavien vuosien 2021 – 2025 aikana. Nämä toimet on mahdollistanut Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Alavuden kaupungin yhteistyö ja rahoitus. Ilman kansalaisten vireää innostusta ja aloitteellisuutta sekä rahoittajien yhteistahoa, näitä asioita ei todennäköisesti olisi voitu toteuttaa. Pahajoen ”laaksoon” on muodostunut mielenkiintoinen luontokohde kosteikoineen, havainnepolkuineen, siltoineen sekä laavuineen. Pahajoen ympäristöön on täydentymässä Linnunpönttöpuiston viereen rakentuvalle Pörriäispuistoon havainnepolku.