Kortesrimmin kunnostuksen jatkohanke

Kortesrimmin kunnostuksen jatkohankkeessa saatettiin loppuun lammen ruoppaus. Urakkaohjelmassa arvioitiin ajettavia massoja olevan n. 53 000 m3 (toteutunut 52 882 m3) ja rannalle levitettäviä 7 000 m3 (toteutunut 6864 m3). Hanke sai rahoituspäätöksen 26.9.2008-31.12.2009 ja ohjausryhmän loppukokous, jossa hyväksyttiin loppuraportti, pidettiin 30.3.2010. Toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 110 000 €.