Alavudenjärven virkistyskäytön kehittämishanke

Alavudenjärven virkistyskäytön kehittämishankkeen tavoitteena oli Tusanrannan ruoppaaminen, venelaiturin sekä veneenlaskuluiskan rakentaminen ja matonpesupaikan kunnostaminen. Hankkeen taustalla on järven virkistyskäyttäjien monivuotinen toive saada kaupungin omistamaan rantaan yleinen laituri sekä veneenlaskuluiska. Vanhan matonpesupaikan viemäröinti ja pesualtaat kaipasivat myös kipeästi kunnostusta. Hanke sai rahoituspäätöksen 12.2.2007 ja ohjausryhmän loppukokous, jossa hyväksyttiin loppuraportti, pidettiin 20.12.2007. Toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 71 741 €.