Alavudenjärven ravinteet kiinni, maisema auki


SUUNNITELMA 2017 – 2020

  • maiseman avausta; rantarisukoiden poistoa
  • vesikasvillisuuden poistoa niittämällä ja –juuriston poistolla
  • nuottausta; roskakalan poistoa 30000 kg
  • ruoppausta n. 92 000 m3
  • ravinteiden pidätys yhteistyössä yksityisten maanomistajien kosteikkohankkeiden kanssa
  • järven eteläpään rannalle havainne-luontopolku / silta pahajoen yli

Alavudenjärven kunnostus suunniteltiin yleishyödylliseksi hankkeeksi, jonka tavoitteena oli edistää yhteisen vesistön monipuolista käyttöä ja vesistön hyvää tilaa sekä turvata luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi vahvistetaan uhanalaisten- tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta ja vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. Hankkeessa huomioitiin myös alueen laajan käyttäjäjoukon lisääntyvät liikkumismahdollisuudet toimenpidealueelle rakennetun kosteikon-luontopolun ja Pahajoen ylittävän sillan mahdollistamina. Myös maaseutumaisema koheni suunnitelluilla ja toteutuneilla toimenpiteillä.
Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset v-v. 2017 – 2021 yhteensä 592 871,57 €