Eteläisen Edesjärven pohjapadon suunnitteluhanke

Eteläisen Edesjärven luusuasta lähtee purkuoja Pohjoiseen Edesjärveen. Syksyllä 2006 Raisiontien tierumpu uusittiin ja uusimisen yhteydessä havaittiin, että vanha rumpu oli tukkeutunut ja järven vedenpinta oli vakiintunut tasolle 120,6 mpy. Uuden rummun asennus aiheutti noin 20 cm:n pinnan laskun. Hankkeen tavoitteena on laatia järven luusuaan rakennettavan pohjapadon suunnitelmat, sekä ympäristölupahakemus padon toteuttamiseksi erillisessä hankkeessa myöhemmin. Hanke sai rahoituspäätöksen 15.1.2007 ja ohjausryhmän loppukokous, jossa hyväksyttiin loppuraportti, pidettiin 19.3.2008. Toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 4000 €.