Lapuanjoen purojen tila ja kunnostus

Lapuanjoen purojen tila ja kunnostus -hankkeen (kesto 1.5.2009 - 31.12.2012) tavoitteena oli kartoitusten, hoitosuositusten ja purokunnostusmallikohteiden kunnostuksen avulla parantaa Lapuanjoen purojen monimuotoisuutta ja vesien tilaa, lisätä purojen arvostusta ja kalataloudellista merkitystä sekä perehdyttää alueen toimijoita purojen kunnostustoimintaan. Hankkeessa kerättyjä tietoja, hoitosuosituksia ja mallikohteiden kunnostussuunnitelmia voidaan käyttää purojen kunnostussuunnittelun pohjana laajemminkin. Hankkeella pyrittiin lisäämään myös alueen toimijoiden välistä yhteistyötä ja ympäristötietoutta.

Hankkeen toteutuksesta vastasi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Projektin toteutukseen osallistuivat myös Kätkänjoen kalastusseura ry ja Kätkänjoen kyläseura ry. Näiden organisaatioiden osallistuminen oli tärkeää mallikohteena olleen Salonjoen kunnostuksen toteutuksessa. Valtaosasta projektin toteutuksesta vastasi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (Lapuanjoen purojen tilan ja kunnostustarpeen kartoitukset, hoitosuositukset, vesi- ja pohjaeläinnäytteenotto sekä sähkökoekalastukset, rapusumputuskoe Salonjoessa, kalataloudellisen kunnostussuunnitelman laatiminen Salonjoen ja viiden muun puron (Lakajoki, Hirviluoma, Hakojoki, Kaarankajoki ja Kätkänjoki) mallikohteille, Salonjoen, Lakajoen, Kaarankajoen, Hakojoen ja Hirviluoman mallikohteiden kunnostus sekä purokunnostusseminaari).

Tärkeimpänä tuloksena hankkeessa voidaan pitää Lapuanjoen purojen tilaa koskevan ja alueellisten toimijoiden käytännön purokunnostusten suunnittelua ja toteuttamista koskevan tiedon lisääntymisen, mikä helpottaa purokunnostusten toteuttamista paikallisin voimin ainakin Lapuanjoen vesistöalueella. Lisäksi purojen tilaa saatiin jo parannettua mallikohteiden kunnostuksella. Toteutunut julkinen rahoitus oli yhteensä 135 331 €