Alavudenjärven virkistyskäytön kehittämisen jatkohanke

Alavudenjärven virkistyskäytön kehittämisen jatkohankkeen 2009-2013 tavoitteena oli Tusanrannan 9000 m3 sekä Lahdenrannan 13 000 m3 ruoppaukset sekä Lahdenrannan vesiteemapuiston sekä onkilaiturin rakentaminen. Lisäksi Tusanrantaan hankittiin ulkoliikuntavälineitä erityisesti varttuneempien käyttäjien tarpeet huomioiden. Hankkeen kustannusarvio oli yhgteensä 180 000 € josta kaupungin osuus 72 000 €. Toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 126597 €.