Rantatöysänjoen padon suunnitteluhanke

Hankkeessa toteutettiin pohjapadon rakentamissuunnitelma sekä ympäristölupahakemus. Padosta on tarkoitus tehdä luonnonmukainen koskea muistuttava pohjapato, joka mahdollistaa kalan nousun Lapuanjoesta Ranta-Töysänjärveen ja Kätkänjokeen ja mahdollistaa Ranta-Töysänjoen kalataloudellisen kehittämisen. Hanke sai rahoituspäätöksen 12.1.2007 ja ohjausryhmän loppukokous, jossa hyväksyttiin loppuraportti, pidettiin 28.5.2008. Toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 11600€.