Kuorasjärven vesiensuojelun, maisemanhoidon ja virkistyskäytön edistäminen

Kuorasjärvellä toteutettiin vuosina 2005–07 kuormituksen vähentämiseen tähtäävä aluekehityshanke, jonka tarkoituksena oli parantaa Kuorasjärven tilaa tehostamalla vakituisen- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelyä, jatkaa jo aiemmin tehtyjä hoitokalastuksia ja tehokalastaa nuottaamalla särkikaloja sekä tehdä järven ympärillä maisemanhoitotöitä. Hankkeessa kehitettiin myös järven virkistyskäyttöä rakentamalla veneluiska ja laavuja järven rannalle.