Lapuanjoen yläosan kehittämishanke

Lapuanjoen yläosan vesistöjen kehittämissuunnitelma on laadittu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen, Alavuden kaupungin ja Töysän kunnan yhteisessä Lapuan-joen yläosan kehittämishankkeessa. Kehittämishankkeessa on laadittu alueen vesistöjen kalasto - ja rapukantaselvitykset, virkistyskäyttö- ja kunnostustoiveselvitys sekä kuormitusselvitykset Ponnen-, Hako - ja Riihonjärville sekä Sapsalammelle. Lisäksi Hako- ja Riihonjärvellä selvitettiin toiveita ja mahdollisuuksia vedenpinnan nostolle. Hankkeessa on seurattu myös vesistöjen kevättalvista happitilannetta, vedenlaatua sekä levätilannetta. Ennen Lapuanjoen yläosan kehittämishanketta alueelle on laadittu Ponnenjärven kunnostussuunnitelma, Alavudenjärven kuormitusselvitys ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma. Hanke sai Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta vuosina 2002-2005.