Aho Jukka

Virka tai luottamustehtävä ----- Kaupunginvaltuutettu, ympäristölautakunta jäsen, elinvoimalautakunta varajäsen
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:  -
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: Myyjä Velj. Keskinen Oy
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):  -
Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4. Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä: Ei
5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: Ei
6. Hallintotehtävät yhdistyksissä:  -
7. Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen): Ei
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):  -
9. Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys):  -
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymät:  -
11. Yhtiöt:  -
12. Yhdistykset:  -
13. Muut:  -
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta): Ei
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut: Ei 
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa: Ei
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia
Päivämäärä 3.10.2021