Ahopelto Pentti

Virka tai luottamustehtävä

-----

valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:

valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä

Heikki Ahopelto Oy/ hallituksen pj

3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet)

Liikenneyrittäjä / Heikki Ahopelto Oy

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä

Ei

5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa

Ei

6.Hallintotehtävät yhdistyksissä

Töysä seura ry hallitus, Kd Pohjanmaa piirihallitus, Lehtimäen Jyske ry johtokunta, Valkealampi seura ry hallitus

7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 

Ei

8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):

Ei

9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys)

Kirkkovaltuuston jäsen

Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset

10. Kuntayhtymä

Ei

11. Yhtiöt:

Ei

12. Yhdistykset

13. Muut:

Lentokenttäsäätiö

Taloudellinen asema

14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta)

Heikki Ahopelto Oy 33.33%

15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:

Ei 

16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

Ei

Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia
Päivämäärä

18.10.2021