Ahopelto Pentti Tapani

Virka tai luottamustehtävä

-----

Kunnanvaltuutettu, hyvinvointilautakunnan vpj

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:

Ei

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä

Ei

3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet)

Heikki Ahopelto Oy

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä

Ei

5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa

Ei

6.Hallintotehtävät yhdistyksissä

Lehtimäen Jyske ry johtokunnan jäsen, Hiihto- ja suunnistusjaoston pj

7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 

Ei

8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):

Ei

9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys)

Kirkkovaltuuston jäsen

Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset

10. Kuntayhtymä

Ei

11. Yhtiöt:

Ei

12. Yhdistykset

Alavuden lentokenttäsäätiö

13. Muut:

Ei

Taloudellinen asema

14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta)

Heikki Ahopelto Oy

15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:

Ei 

16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

Ei

Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia
Päivämäärä

11.5.2020