Anttila Lasse

Virka tai luottamustehtävä

-----

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:

Yrittäjät

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä

Toimitusjohtaja

3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet)

Yrittäjä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä

Ei

5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa

Ei

6.Hallintotehtävät yhdistyksissä

Suomen Yrittäjät hallitus

7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 

Koillis-satakunnan Sähkö hallintoneuvosto

8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):

Suomen Yrittäjät hallitus, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät työvaliokunta, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu puh. johtaja. Suomen Yrityskummit Aluekummi E-P Vaalipiirin(Yta alue) puh.johtaja Maakuntahallitusten puheenjohtajat neuvottelukunta

9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys)

Ei

Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset

10. Kuntayhtymä

Etelä-Pohjanmaan liitto puh.johtaja, EPSHP valtuutettu, Kuussote hallitus puh,johtaja

11. Yhtiöt:

Alavuden Kehitys Oy

12. Yhdistykset

EI

13. Muut:

Ei

Taloudellinen asema

14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta)

Ei

15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:

Ei 

16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

Ei

Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia

PÄivämäärä

17.11.2017