Anttila Lasse

Virka tai luottamustehtävä

-----

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:

Yrittäjä

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä

Toimitusjohtaja

3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet)

Yrittäjä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä

Lakeuden Etappi Oy/ hallitus jäsen, Lakeuden Etappi Oy/ strategiatyöryhmän jäsen

5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa

Ei

6.Hallintotehtävät yhdistyksissä

Eläkeliitto Alavuden yhdistys/ puheenjohtaja

7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 

 -

8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):

Pohjanmaan liikunta ja urheilu/ puheenjohtaja, Vaasan vaalipiirin (YTA) työvaliokunta/ puheenjohtaja, Länsi-Suomen liittojen (WFA) työvaliokunta/ puheenjohtaja

9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys)

Ei

Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset

10. Kuntayhtymä

Etelä-Pohjanmaan liitto/ hallituksen puh.johtaja, EPSHP/ valtuutettu, KuusSoTen hallitus/ puh.johtaja, EP:n liitto/ valtuusto, varavaltuutettu

11. Yhtiöt:

Alavuden Kehitys Oy/ hallitus

12. Yhdistykset

EI

13. Muut:

Ei

Taloudellinen asema

14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta)

Ei

15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:

Ei 

16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

Ei

Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia

PÄivämäärä

27.2.2020