Anttila Lasse

Virka tai luottamustehtävä

-----

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:

 -

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:

 -

3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):

 -

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä:

EPSHP hallitus jäsen, KuusSoTe hallituksen puheenjohtaja, Lakeuden Etappi hallituksen jäsen

5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

 -

6.Hallintotehtävät yhdistyksissä:

Eläkeliitto Alavus puheenjohtaja,

Pohjanmaan Liikunta-ja Urheilu pj

7.Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):

 -

8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):

 -

9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys):

 -

Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset

10. Kuntayhtymät:

KuusSote

11. Yhtiöt:

Lakeuden Etappi

12. Yhdistykset

 -

13. Muut:

 -

Taloudellinen asema

14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta)

 -

15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:

 -

16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

 -

Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia

PÄivämäärä

14.10.2021