Suutala Karoliina

Virka tai luottamustehtävä --- Kaupunginhallituksen varajäsen
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:  -
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:  -
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet): Suutalan mansikkatalo, yrittäjä, Ecoferti Oy, toimitusjohtaja
Ulkopuoliset sidonnaisuudet 4. Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä:  -
5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:  -
6. Hallintotehtävät yhdistyksissä:  -

7. Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):

 -
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):  -
9. Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys):  -
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymät:  -
11. Yhtiöt:  -
12. Yhdistykset:  -
13. Muut:  -
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta):  -
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:  -
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:  -
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia  -
Päivämäärä 14.10.2021