Hautala Pentti

Virka tai luottamustehtävä --- Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi  -
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä  -
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet) Toimittaja
Ulkopuoliset sidonnaisuudet 4. Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä Ei
5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa Ei
6. Hallintotehtävät yhdistyksissä Töysän Talsijat ry/ puheenjohtaja

7. Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen)

Ei
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt) Ei
9. Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys) Alavuden seurakunnan, Töysän alueneuvoston jäsen
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymät Kuussote hallituksen jäsen
11. Yhtiöt Ei
12. Yhdistykset Töysän Talsijat ry
13. Muut Jänkhäläiset pj.
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta) Ei
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut Ei
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa Ilkka Oyj/ osakas
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia
Päivämäärä 10.12.2017