Mäkiranta Jorma

Virka tai luottamustehtävä ----- Valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi: Haastemies
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet)
Ulkopuoliset sidonnaisuudet 4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä
5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa Ei
6.Hallintotehtävät yhdistyksissä Alavuden sosialidemokraatit ry hallituksen jäsen, Alavuden asemanseudun kyläyhdistys ry puheenjohtaja
7.Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen)
Kiinteistö Oy Alavuden Asemakeskus hallituksen jäsen
8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt) Suomen haastemies ry hallituksen jäsen
9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys) Kirkkovaltuutettu
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valtuuston jäsen
11. Yhtiöt Ei
12. Yhdistykset  Ei
13. Muut Ei
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta) Ei
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut Ei
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa Ei

Ei ilmoitettavia sidonnaisuuks

ia

Päivämäärä 14.11.2017