Peltokangas Kalle

Virka tai luottamustehtävä ----- kaupunginvaltuuston 1.varapuheenjohtaja
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi: Ähtärin seurakunnan kirkkoherra
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:  -
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):  -
Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä:  -
5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:  -
6.Hallintotehtävät yhdistyksissä: Alavuden rauhanyhdistyksen seuratoiminnan jäsen
7.Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):
 -
8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):  -
9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys):  -
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymät:  -
11. Yhtiöt:  -
12. Yhdistykset:  -
13. Muut:  -
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta)  -
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:  -
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:  -
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia
Päivämäärä 15.10.2021