Heinämäki Liisa

Virka tai luottamustehtävä ----- Kaupunginjohtaja
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi Alavuden kaupunki, kaupunginjohtaja
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet)
Ulkopuoliset sidonnaisuudet 4. Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä
5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa
6. Hallintotehtävät yhdistyksissä
7. Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen)
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt)
9. Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys)
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymä
11. Yhtiöt
12. Yhdistykset Etelä-Pohjanmaan korkekouluyhdistys/ hallituksen jäsen
13. Muut
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta)
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia
Päivämäärä 19.2.2020