Hiironniemi Silja

Virka tai luottamustehtävä

-----

Kaupunginhallituksen jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:

Ei ole

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:

Ei ole

3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):

Ei ole

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4. Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä:

Ei ole

5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

Ei ole

6. Hallintotehtävät yhdistyksissä:

Ei ole

7. Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):

Ei ole

8. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):

Ei ole

9. Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys):

Ei ole

Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset

10. Kuntayhtymät:

MYR jäsen, KuusSoTen hallituksen jäsen

11. Yhtiöt:

Ei ole

12. Yhdistykset:

Ei ole

13. Muut:

Ei ole

Taloudellinen asema

14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta):

Ei ole

15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:

Ei ole

16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

Ei ole

Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia

Päivämäärä

7.12.2021