Mäkelä Jukka

Virka tai luottamustehtävä

-----

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja, kaupunginhallituksen varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:

 -

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:

 -

3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):

Free lance -kielenkääntäjä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4. Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä:

 -

5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

 -

6. Hallintotehtävät yhdistyksissä:

Alavuden Helluntaiseurakunnan hallituksen puheenjohtaja

7. Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):

 -

8. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):

 -

9. Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys):

 -

Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset

10. Kuntayhtymät;

 -

11. Yhtiöt:

 -

12. Yhdistykset:

 -

13. Muut:

 -

Taloudellinen asema

14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta):

 -

15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:

 -

16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

 -

Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia

Päivämäärä

2.11.2021