Latvala Jari

Virka tai luottamustehtävä ----- kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:  -
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä Latvala Group Oy
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet) Maa- ja metsätalous
Ulkopuoliset sidonnaisuudet 4. Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä  -
5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa Oma Säästöpankin isännistössä
6. Hallintotehtävät yhdistyksissä  -
7. Hallintotehtävät yhtiöissä. (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen)
 -
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt)  -
9. Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys)  -
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymä  -
11. Yhtiöt:  -
12. Yhdistykset  -
13. Muut:  -
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta) Latvala Group Oy
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:  -
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:  -
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia
Päivämäärä 22.10.2018