Maijala Jussi

Virka tai luottamustehtävä ----- kaupunginvaltuutettuvarsinainen jäsen teknisessä lautakunnassa varajäsen tarkastuslautakunnassa
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi: Alavuden lukion ja yläkoulussa opinto-ohjaaja ja opettaja
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä Ei
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet)
Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä Ei
5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa Alavudenseudun Osuuspankin edustajiston jäsen
6.Hallintotehtävät yhdistyksissä Kokoomuksen paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen
7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 
Ei
8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt): OAJ:n paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen, Alavuden Reserviläisten varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen
9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys) Ei
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymä varajäsen
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa,
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän valtuustossa ja
Järviseudun koulutuskuntayhtymän hallituksessa.
11. Yhtiöt: Ei
12. Yhdistykset Ei
13. Muut: Ei
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta) Metsäomaisuutta n 70 hehtaaria yhdessä sisarusten kanssa
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut: Ei 
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa: Ei
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia
Päivämäärä 11.10.2018