Puistot ja viherrakentaminen

Puistotoimen tehtävänä on julkisten viheralueiden sekä leikkipaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito, kaupungin omistamien kiinteistöjen ja vuokratalojen piha-alueiden viherhoito, taajama- ja talousmetsien hoito, uimarantojen kunnossapito,
neuvonta viherasioissa ja palvelujen tuottaminen kaupungin muille toimintayksiköille.

Puistotoimen yhteystiedot


Viheraluemestari Sanna Karhu
Puh. 040 066 8106
sanna.karhu@alavus.fi

Viherrakentaminen, taajama-ja talousmetsät sekä neuvonta viherasioissa.

Työnjohtaja Marko Hämäläinen
Puistovarikko
Kolistontie 15 B
63300 Alavus
puh. 040 737 2402
marko.hamalainen@alavus.fi

Viheralueiden, leikkipaikkojen ja uimarantojen kunnossapito sekä neuvonta viherasioissa

Työnjohtaja Töysän alueella Minna Laine
puh. 050 476 9386
minna.laine@alavus.fi